Inwestycje vs spekulacje. Czym się od siebie różnią?

Inwestycje vs spekulacje. Jak się od siebie różnią?

Być może spotkałeś się już z opinią, że inwestowanie to gra spekulacji i szczęścia. Takie postrzeganie zniechęca wielu ludzi do inwestowania. Dlatego, ważne jest, aby zrozumieć czym inwestowanie istotnie różni się od spekulacji. Główna różnica dotyczy między innymi poziomu ryzyka, ale to nie wszystko.

Inwestycja to środki finansowe, których inwestor nie potrzebuje i dlatego może umieścić je w konkretnym projekcie w celu uzyskania dodatniej stopy zwrotu. Inwestycje są z reguły długoterminowe i koncentrują się na zapewnieniu stabilnego i bardziej prawdopodobnego zysku.  Spekulacja jest czymś odmiennym. Tutaj mówimy bardziej o dokonywaniu transakcji finansowych w celu uzyskania znacznego zysku, ale przy dużym ryzyku utraty wartości ulokowanych środków. Spekulanci grają głównie w krótkim horyzoncie czasowym i ich celem jest osiągnięcie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu. Za szansę na ponadprzeciętne wyniki płacą ponosząc ogromne ryzyko.

https://datawrapper.dwcdn.net/jK8C2/2/

Inwestowanie

Zapewne każdy z nas słyszał coś niecoś o inwestowaniu. W ujęciu finansowym jest to kupowanie lub sprzedawanie różnych produktów finansowych, najczęściej akcji, obligacji lub funduszy ETF, które notabene przeżywają ostatnio duży boom. Upraszczając, inwestorzy dokonują transakcji w przekonaniu, że produkty, w które inwestują zyskają na wartości. Cechą charakterystyczną inwestowania jest zakup aktywów i trzymanie ich przez dłuższy czas, aby obserwować wzrost wartości przy akceptowalnym ryzyku. Ogólnie wyróżnia się dwa typy inwestowania, aktywne i pasywne.

Inwestowanie aktywne

W przypadku inwestowania aktywnego inwestor dokonuje transakcji zgodnie z aktualną sytuacją na rynku (nawet klika razy dziennie) i trendami, co jest czasochłonne oraz wymaga bardzo dobrej znajomości poszczególnych spółek i środowiska, w którym funkcjonują. Aktywny inwestor za wszelką cenę stara się trafić w najbardziej korzystny moment wejścia i wyjścia z rynku. Tak naprawdę, takie przewidywania są jedynie dla najbardziej wytrwanych matadorów, a i tak większość tego typu inwestorów przegrywa z rynkiem w długim okresie. Niedoświadczony inwestor może także korzystać z portfeli profesjonalnych menedżerów czy maklerów, co ze względu na opłaty nie jest wcale tanim rozwiązaniem.

Inwestowanie pasywne

Inwestowanie pasywne jest z reguły długoterminowe, proste, i łatwo dostępne nawet dla osób, które nie znają się na inwestycjach. Metoda ta ma na celu kopiowanie ruchów światowych indeksów za pomocą funduszy ETF. Wielokrotnie udowodniono, że inwestowane pasywne jest bardziej rentowne niż aktywne w długim okresie, a to z tego względu, że ogranicza błędy decyzyjne i emocjonalne, które prowadzą do gorszych wyników portfeli.

Inwestowanie pasywne może być najlepszym sposobem na to jak osiągnąć swoje cele inwestycyjne w długim terminie. Najważniejsze jest w nim trzymanie się dyscypliny i regularne wpłaty zasilające portfel, nawet, a może przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do spadków na rynkach. Więcej o korzyściach związanych z inwestowaniem pasywnym możesz przeczytać w tym artykule. W ten sposób można również inwestować z nami na Portu, gdzie możemy przygotować dla Ciebie Portfel na miarę.

Spekulacje

Spekulacja pod wieloma względami różni się od inwestycji. Spekulant stara się o osiągnięcie wyższego i szybszego zysku ponosząc wyraźnie wyższe ryzyko z dużym prawdopodobieństwem straty.  Chociaż produkty spekulacyjne mogą wydawać się kuszące, są jednak często związane z ryzykiem utraty wszystkich środków. Spekulanci akceptują to ryzyko, jeżeli tylko uznają, że obietnica wysokich zysków jest tego warta. Aktywa spekulacyjne często zawierają w sobie niesprawdzone spółki lub tak zwane „penny stocks”, czyli spółki, których akcje wyceniane są poniżej jednego dolara.

Wartość takich produktów może zmieniać się z minuty na minutę, co generuje dużo różnych emocji i zmusza spekulujących do nieustannego kontrolowania rozwoju cen konkretnych produktów, niejednokrotnie niezliczoną ilość razy w przeciągu dnia. Z tego względu nadmierna uwaga poświęcana jest zmieniającej się cenie aktywów, a nie celowi, który spekulant chce osiągnąć. Trudniej jest trzymać się ustalonego planu, jeśli, w którymś momencie ceny nie będą kształtowały się zgodnie z przewidywaniami, szczególnie jeśli weszło się już w posiadanie papierów wartościowych

Dla pełniejszego wyjaśnienia na czym polega spekulacja, weźmy za przykład spółkę górniczą. Szanse, że jej wartość wzrośnie wskutek odnalezienia żyły złota lub ogłosi upadłość są takie same. Ze względu na to, że spółka nie upublicznia żadnych nowych danych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, inwestorzy będą mieli tendencję nie brać na siebie takiego ryzyka. Niektórzy spekulanci jednak mogą mieć nadzieję, że spółka ta faktycznie odkryje żyłę złota i właśnie bazując na tej nadziei kupują jej akcje. Takie przeczucie nazywa się spekulacją w swojej najbardziej pierwotnej formie. Spekulacje czasem mogą rzeczywiście się udać, ale długoterminowo nie jest to właściwy sposób, żeby pomnażać wartość swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu

Granica między inwestowaniem, a spekulacją może być cienka. Inwestorzy powiększają swój majątek systematycznie wchodząc w posiadanie aktywów o rozsądnym poziomie ryzyka z nadzieją na długoterminowy wzrost. Z drugiej strony spekulanci kupują aktywa, które mogą wprawdzie doświadczyć szybkiego i dużego wzrostu, ale także całkowicie stracić na wartości w krótkim czasie. Z długoterminowego punktu widzenia prawdopodobieństwo sukcesu inwestora jest o wiele wyższe niż prawdopodobieństwo sukcesu spekulanta, ponieważ w przypadku inwestycji długoterminowych dużą rolę odgrywa również procent składany. Spekulant jest sprytny, ale inwestor musi być mądry.

W Portu również jesteśmy zwolennikami systematycznego inwestowania pasywnego za pomocą zdywersyfikowanego portfela. Jak pokazuje historia, jest to właśnie klucz do osiągania celów inwestycyjnych, a w długim okresie ten typ inwestowania wygrywa z krótkoterminową spekulacją.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.