Inwestycje zarządzane pasywnie deklasują aktywnych traderów

Pasywne zarządzanie portfelem

Najnowsze badania organizacji S&P Global opublikowane w raporcie SPIVA (Indeksy S&P vs zarządzanie aktywne) ponownie potwierdzają, że w kontekście długoterminowym portfele zarządzane aktywnie osiągają niższe wyniki niż indeksy, które starają się pokonać.

S&P Global już od ponad 10 lat porównuje rezultaty portfeli zarządzanych aktywnie i pasywnie. Czym dłuższy jest analizowany okres, tym lepiej widać na wszystkich poddawanych analizie rynkach, obecność wyraźnego trendu – portfele zarządzane pasywnie, śledzące znane indeksy, osiągają wyniki lepsze od portfeli zarządzanych aktywnie.

Fundusze pasywne vs aktywne w Europie

SPIVA Scorecard results by region, Europe

Jeżeli dla porównania rezultatów weźmiemy na przykład S&P 500, indeks śledzący akcje 500 największych spółek na giełdzie w USA, możemy zauważyć na poniższym wykresie, że odsetek portfeli zarządzanych aktywnie, które osiągają wyniki lepsze niż indeks, jest w każdym analizowanym okresie mniejszy (wyjatkiem nie są wyniki ani za 1 rok, gdzie fundusze aktywne jedynie w 14,93% zdołały pokonać rynek). W dłuższym okresie oznacza to, że jeżeli Twój horyzont inwestycyjny wynosi na przykład 10 lat, wtedy aż 83,07% funduszy zarządzanych aktywnie, którym powierzyłbyś swoje pieniądze, osiągnęłoby wynik niższy niż rynek. Przyjmując odwrotną perspektywę widzimy, że fundusze, które w tym czasie osiągnęły wynik lepszy niż rynek to jedyne 16,93%.  W przypadku europejskiego indeksu S&P Europe 350 (obrazek powyżej) w 10 letnim horyzoncie rynek udało się pokonać tylko 16,77% funduszy zarządzanych aktywnie.

S&P500 fundusze zarządzane aktywnie pokonujące rynek

Opracowano na podstawie S&P Dow Jones Indices (2022)

Jaka jest różnica między aktywnym, a pasywnym zarządzaniem portfelem

Przy wyborze sposobu zarządzania swoim portfelem każdy inwestor powinien brać pod uwagę powyższe dane. Pasywne zarządzanie portfelem może z początku wydawać się zbyt bierne i sprawia wrażenie, że moglibyśmy zrobić więcej dla naszych inwestycji, aczkolwiek dane pokazują, że długofalowo prawdopodobieństwo pokonania indeksu jest bardzo niskie. Dlatego dla typowego inwestora, w horyzoncie długoterminowym, wybieranie konkretnych akcji do portfela może się okazać mniej zyskowne. Zwyczajne kopiowanie rynku (indeksu) jest długoterminowo korzystniejszym i prostszym sposobem na zarządzanie inwestycją.

Strategia aktywna

Aktywne zarządzanie portfela wymaga menedżera decydującego o zakupie bądź sprzedaży konkretnych aktywów na podstawie własnej analizy rynku, śledzenia trendów, wiadomości, sytuacji politycznej i innych czynników. Menedżer stara się, by wyselekcjonowane przez niego aktywa osiągały wynik lepszy niż średnia stopa zwrotu rynku lub wybranego indeksu.

Strategia pasywna

Menedżer portfela przygotowuje i dokonuje korekt portfela z aktywami na podstawie śledzenia ruchów wybranego indeksu. Skład aktywów i ich proporcje odpowiadają takiemu indeksowi dzięki czemu kopiują jego rozwój i długofalowy wzrost.

Zarządzanie pasywne jest nie tylko bardziej efektywne, ale także tańsze. Jest tak ze względu na to, że analizy potrzebne do pasywnego zarządzania nie są czasochłonne i nie wymagają one zawierania dużej liczby transakcji. Do korzyści związanych z inwestowaniem pasywnym można zaliczyć także możliwość wykorzystywania funduszy ETF powiązanych z konkretnymi indeksami, sektorami lub spółkami zestawionymi ze względu na dany region geograficzny.

Słynny inwestor Warren Buffett w swojej biografii (The Snowball) pozostawia małym inwestorom następującą wskazówkę: „Akcje to aktywa, które opłaca się trzymać przez dłuższy czas. Produktywność będzie rosła, a razem z nią i akcje. Jest mało kwestii, które można zepsuć. Można kupić lub sprzedać w niewłaściwym czasie lub narazić się na wysokie opłaty. Najlepszym sposobem jak tego uniknąć jest zakup tanich funduszy indeksowych i ich zasilanie wpłatami w czasie. Przejawiaj inicjatywę, kiedy inni się boją i są ostrożni, lub gdy są podekscytowani, ale nawet sobie nie wyobrażaj, że mógłbyś pokonać rynek.”

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *