Szukaj
Close this search box.

Inwestycje zarządzane pasywnie deklasują aktywnych traderów

Pasywne zarządzanie portfelem

Najnowsze badania organizacji S&P Global opublikowane w raporcie SPIVA (Indeksy S&P vs zarządzanie aktywne) ponownie potwierdzają, że w kontekście długoterminowym portfele zarządzane aktywnie osiągają niższe wyniki niż indeksy, które starają się pokonać.

S&P Global już od ponad 10 lat porównuje rezultaty portfeli zarządzanych aktywnie i pasywnie. Czym dłuższy jest analizowany okres, tym lepiej widać na wszystkich poddawanych analizie rynkach, obecność wyraźnego trendu – portfele zarządzane pasywnie, śledzące znane indeksy, osiągają wyniki lepsze od portfeli zarządzanych aktywnie.

Fundusze pasywne vs aktywne w Europie

SPIVA Scorecard results by region, Europe

Jeżeli dla porównania rezultatów weźmiemy na przykład S&P 500, indeks śledzący akcje 500 największych spółek na giełdzie w USA, możemy zauważyć na poniższym wykresie, że odsetek portfeli zarządzanych aktywnie, które osiągają wyniki lepsze niż indeks, jest w każdym analizowanym okresie mniejszy (wyjatkiem nie są wyniki ani za 1 rok, gdzie fundusze aktywne jedynie w 14,93% zdołały pokonać rynek). W dłuższym okresie oznacza to, że jeżeli Twój horyzont inwestycyjny wynosi na przykład 10 lat, wtedy aż 83,07% funduszy zarządzanych aktywnie, którym powierzyłbyś swoje pieniądze, osiągnęłoby wynik niższy niż rynek. Przyjmując odwrotną perspektywę widzimy, że fundusze, które w tym czasie osiągnęły wynik lepszy niż rynek to jedyne 16,93%.  W przypadku europejskiego indeksu S&P Europe 350 (obrazek powyżej) w 10 letnim horyzoncie rynek udało się pokonać tylko 16,77% funduszy zarządzanych aktywnie.

S&P500 fundusze zarządzane aktywnie pokonujące rynek

Opracowano na podstawie S&P Dow Jones Indices (2022)

Jaka jest różnica między aktywnym, a pasywnym zarządzaniem portfelem

Przy wyborze sposobu zarządzania swoim portfelem każdy inwestor powinien brać pod uwagę powyższe dane. Pasywne zarządzanie portfelem może z początku wydawać się zbyt bierne i sprawia wrażenie, że moglibyśmy zrobić więcej dla naszych inwestycji, aczkolwiek dane pokazują, że długofalowo prawdopodobieństwo pokonania indeksu jest bardzo niskie. Dlatego dla typowego inwestora, w horyzoncie długoterminowym, wybieranie konkretnych akcji do portfela może się okazać mniej zyskowne. Zwyczajne kopiowanie rynku (indeksu) jest długoterminowo korzystniejszym i prostszym sposobem na zarządzanie inwestycją.

Strategia aktywna

Aktywne zarządzanie portfela wymaga menedżera decydującego o zakupie bądź sprzedaży konkretnych aktywów na podstawie własnej analizy rynku, śledzenia trendów, wiadomości, sytuacji politycznej i innych czynników. Menedżer stara się, by wyselekcjonowane przez niego aktywa osiągały wynik lepszy niż średnia stopa zwrotu rynku lub wybranego indeksu.

Strategia pasywna

Menedżer portfela przygotowuje i dokonuje korekt portfela z aktywami na podstawie śledzenia ruchów wybranego indeksu. Skład aktywów i ich proporcje odpowiadają takiemu indeksowi dzięki czemu kopiują jego rozwój i długofalowy wzrost.

Zarządzanie pasywne jest nie tylko bardziej efektywne, ale także tańsze. Jest tak ze względu na to, że analizy potrzebne do pasywnego zarządzania nie są czasochłonne i nie wymagają one zawierania dużej liczby transakcji. Do korzyści związanych z inwestowaniem pasywnym można zaliczyć także możliwość wykorzystywania funduszy ETF powiązanych z konkretnymi indeksami, sektorami lub spółkami zestawionymi ze względu na dany region geograficzny.

Słynny inwestor Warren Buffett w swojej biografii (The Snowball) pozostawia małym inwestorom następującą wskazówkę: „Akcje to aktywa, które opłaca się trzymać przez dłuższy czas. Produktywność będzie rosła, a razem z nią i akcje. Jest mało kwestii, które można zepsuć. Można kupić lub sprzedać w niewłaściwym czasie lub narazić się na wysokie opłaty. Najlepszym sposobem jak tego uniknąć jest zakup tanich funduszy indeksowych i ich zasilanie wpłatami w czasie. Przejawiaj inicjatywę, kiedy inni się boją i są ostrożni, lub gdy są podekscytowani, ale nawet sobie nie wyobrażaj, że mógłbyś pokonać rynek.”

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.