Szukaj
Close this search box.

Co to jest ETF?

Fundusze ETF (z angielskiego Exchange Traded Funds) to otwarte fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, które starają się jak najdokładniej kopiować rozwój aktywów bazowych – indeksu, towaru, obligacji lub grupy aktywów. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF są przedmiotem obrotu giełdowego, dzięki czemu mają większą płynność. Istnieją również dzienne wahania ich ceny, podobnie jak w przypadku akcji. Ponieważ fundusze ETF kopiują jedynie skład aktywów bazowych, ich zarządzający i wydawcy nie potrzebują dużego zespołu analityków do monitorowania bieżących zmian na rynku. Prowadzi to do redukcji kosztów, co jest bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i daje im przewagę nad aktywnie zarządzanymi funduszami.

Obecnie fundusze ETF są jednymi z najbardziej popularnych instrumentów inwestycyjnych. Ich historia zaczęła się w 1990 roku w Kanadzie, gdzie powstał fundusz naśladujący indeks 35 największych kanadyjskich spółek (TSE 35), wtedy nie nosił on jeszcze miana ETF, mimo to uznawany jest za pierwszy fundusz notowany na giełdzie. Aktualnie na światowych giełdach notowanych jest ponad 10 tysięcy pasywnych funduszy ETF.

Co właściwie kupuję?

ETF to rodzaj funduszu, który inwestuje i posiada aktywa bazowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne, waluty obce itp.) oraz w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, emituje swoje akcje. Akcjonariusz jest wówczas pośrednio właścicielem aktywów bazowych. Prawdopodobnie najpopularniejszym indeksem monitorowanym przez ETF-y jest amerykański S&P 500. S&P 500 to indeks Standard & Poors obejmujący 500 największych amerykańskich akcji. Wagę poszczególnych akcji w indeksie określa aktualna wartość rynkowa spółek. Najbardziej znanym ETF, który kopiuje ten indeks, jest SPDR S&P 500 ETF (znany jako Spider), który koreluje z rozwojem tego indeksu poprzez kupowanie akcji w takiej samej proporcji jak S&P 500.

Zalety ETF

Główną zaletą ETF-ów jest ich stosunkowo niski koszt w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Drugą jest łatwiejsza dywersyfikacja. Kupując jeden ETF, w rzeczywistości kupujesz małe udziały w danym stosunku do dużej liczby aktywów. Jeżeli wartość aktywów bazowych spadnie, wpływ na całkowitą wartość inwestycji jest zminimalizowany. Dzięki funduszom ETF możesz zapewnić sobie ekspozycję na niemal dowolny rynek na świecie. Kolejną wspomnianą już zaletą jest ich wysoka płynność. Dzięki temu ETF możesz kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie, a tym samym regulować swój portfel.

Wady ETF

Główną wadą ETF-ów jest to, że w dłuższej perspektywie będą one zazwyczaj osiągać nieco mniejszy zysk niż aktywa bazowe, ponieważ ich działanie również podlega niskiej opłacie (zwykle od 0,04% do 0,5%). Jednocześnie zakup ETF-ów wiąże się z ryzykiem rynkowym, ponieważ zazwyczaj koncentrują się one na jednym typie aktywów, jeden sektorze lub regionie. Jeśli w danym sektorze następuje spadek, to całkowita wartość funduszu również spada.

Podstawowy podział ETF

Fundusze ETF możemy podzielić na różne grupy, pod względem tego jaką dają nam ekspozycję, możemy wyróżnić na przykład fundusze:

Globalne fundusze ETF – ETF skupiony na monitorowaniu światowych rynków. Najczęściej korzystają z indeksu MSCI All Country World.

Regionalne fundusze ETF – ETF-y skoncentrowane na konkretnym regionie, np. USA (np. S&P 500) czy Europie (np. EURO Stoxx 50).

Sektorowe fundusze ETF – ETF-y skoncentrowana na określonym sektorze, np. samochodach, energii słonecznej, bankowości, technologii itp.

Surowcowe fundusze ETF – te ETF-y mogą koncentrować się na konkretnym surowcu lub grupie towarów (np. surowcach rolnych, metalach szlachetnych itp.)

Obligacyjne fundusze ETF – ETF-y skupiające się na obligacjach rządowych lub korporacyjnych

W Portu wierzymy, że zalety funduszy ETF znacznie przewyższają ich wady, dlatego większość Twoich środków jest inwestowana za pośrednictwem funduszy ETF. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka rynkowego, dlatego kupujemy kilka rodzajów ETF-ów, aby maksymalnie ograniczyć określone ryzyka, zdywersyfikować portfel i tym samym maksymalnie chronić Twoje inwestycje.


Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Histroryczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.