Szukaj
Close this search box.

Jak skutecznie pomnażać pieniądze?

Jak skutecznie podnosić wartość pieniędzy?

Inwestowanie wiąże się z potencjałem wysokich zysków, ale także dużych strat. Wielu inwestorów chciałoby zobaczyć wspaniałe wyniki od razu lub w krótkim okresie zapominając o ryzyku, które jest nieodłącznym elementem inwestowania. Istnieje wiele sposobów na to jak ograniczyć je do minimum. Jednym z najbardziej skutecznych jest inwestowanie długoterminowe.

Ogólnie przyjmuje się, że jeśli inwestorzy chcą inwestować optymalnie zwiększając prawdopodobieństwo zysków, powinni kierować się dwoma istotnymi zasadami: posiadać szeroko zdywersyfikowany portfel (różne klasy aktywów, sektory i regiony) i inwestować regularnie. Mimo to istnieje duża szansa, że jeśli inwestor zdecydowałby się zakończyć inwestycje po paru miesiącach, czy nawet 2-3 latach, mógłby być na minusie (więcej o tym w dalszej części artykułu). Aby więc zrealizować swoje cele inwestycyjne potrzebna jest trzecia i prawdopodobnie najważniejsza zasada – posiadanie długiego horyzontu inwestycyjnego.

Ze zmiennością na rynku można sobie poradzić

Jedną z głównych obaw związanych z jakimkolwiek rodzajem inwestowania jest zmienność rynku. Zmienność przejawia się tym, że ceny i wyniki inwestycji wahają się nieustannie, zależnie od sytuacji na rynku. Mówiąc nieco prościej, zmienność to po prostu wahania cen aktywów. Im większe i częstsze są wahania cen, tym wyższa jest zmienność danej klasy aktywów bądź poszczególnych instrumentów. Inwestycje o wysokiej zmienności uważa się za inwestycje o wysokim poziomie ryzyka, ponieważ ich ceny są niestabilne.

Ważne jest jednak, by uświadomić sobie, że wysokie wahania cen w krótkim okresie niekoniecznie świadczą o długoterminowym trendzie. Konkretny papier wartościowy może być bardzo zmienny w skali dziennej, ale długoterminowo wykazywać wzrost bądź stabilność.

Jak pokazuje wykres, w 2020 roku rynki doświadczyły jednego z najgwałtowniejszych i największych spadków w historii, z którego otrząsnęły się jednak w przeciągu roku, by niedługo potem sięgnąć nowych maksimów. Podobna sytuacja może mieć również miejsce teraz. Obecne spadki stwarzają wyjątkową okazję do zakupu aktywów po korzystnych cenach z wysokim prawdopodobieństwem, że w niedalekiej przyszłości trend spadkowy się odwróci.

Jeśli chcesz osiągnąć długoterminowe zyski nie ma sensu przejmować się krótkoterminowymi wahaniami na rynku. Dzięki długoterminowemu inwestowaniu nie musisz przejmować się najnowszymi wiadomościami z rynków finansowych, ponieważ rzeczy, które obecnie wpływają na zmiany cen w krótkim horyzoncie, z długoterminowego punktu widzenia (na przykład 20 lat lub więcej) nie mają większego znaczenia. Etapy wysokiej zmienności i ostrych krótkoterminowych spadków nie są niczym niespotykanym w długookresowym trendzie byka.

Korzyść płynąca z inwestowania długoterminowego leży w relacji między zmiennością, a czasem. Inwestycje utrzymywane przez dłuższy czas mają tendencję wykazywać niższą zmienność niż inwestycje utrzymywane przez krótki czas. Im dłużej inwestujesz, tym większa jest szansa, że będziesz w stanie przeczekać okres niskich cen na rynku. Aktywa bardziej zagrożone wysoką zmiennością w krótkim okresie (na przykład akcje) mają tendencję osiągać lepsze wyniki w długim horyzoncie niż mniej zmienne aktywa.

Na podstawie danych historycznych, im dłuższy jest nasz horyzont inwestycyjny, tym bardziej możemy liczyć na dodatnią nominalną aprecjację pieniędzy zainwestowanych w amerykański rynek akcji. Timing rynku, czyli próba kupienia i sprzedaży aktywów we właściwym czasie jest bardzo ryzykowny, a taki moment jest wręcz niemożliwy do odgadnięcia, nawet przez ekspertów. Chociaż wielu ludzi popada w panikę, gdy słyszy wiadomości o spadkach na giełdzie, długoterminowe pozostanie na rynku akcji historycznie okazywało się być zawsze opłacalne. Nawet jeśli krótkoterminowe wahania cen wydają się być przypadkowe, rynek akcji ma tendencję do odzwierciedlania całkowitego wzrostu gospodarki w długim okresie.

Kiedy zacząć inwestować? Najlepiej teraz!

Ryzyko nastąpienia wysokich spadków na rynkach jest zawsze obecne, co często zniechęca ludzi do inwestowania. Obawa przed tym, że wejdzie się na rynek w nieodpowiednim momencie powstrzymuje inwestorów przed tą pierwszą decyzją. Kiedy inwestor podejmie już swoją decyzję, z pewnością prędzej czy później doświadczy jakichś zdecydowanych spadków na rynkach. Wykresy lecące w dół są w stanie wystraszyć nawet doświadczonych inwestorów, a odczuwany lęk o swoje pieniądze może prowadzić do podejmowania nieprzemyślanych i pochopnych decyzji. Pomimo wysokiego ryzyka związanego ze zmiennością akcji i wielu krachów, które wstrząsnęły tą klasą aktywów, z historycznego punktu widzenia akcje niosą ze sobą wysokie zyski. Należy jednak inwestować przez wystarczająco długi czas.

Wykres prezentuje najwyższą i najniższą możliwą roczną rentowność na przykładzie różnych horyzontów czasowych w latach 1926-2022. Im dłużej inwestujemy, tym węższa jest rozpiętość możliwych wyników. O ile średni roczny zysk jest niższy przy długim horyzoncie, niższa jest również wielkość straty. Jeśli Twój horyzont inwestycyjny wynosiłby jedynie 1 rok, wartość inwestycji mogłaby wahać się w przedziale między +53% do -44%. Jeśli jednak kiedykolwiek w latach pomiędzy 1926, a 2022 rokiem, zainwestowałbyś w S&P 500 w horyzoncie 30 lat, najwyższa osiągalna roczna rentowność wyniosłaby +13,6%, a najgorsza 8%. Oznacza to więc, że posiadając horyzont inwestycyjny o długości 30 lat, na pewno osiągnąłbyś zysk.

Zmienność w przypadku inwestowania do akcji odgrywa znaczącą rolę. W przeciągu pierwszych 5 lat można naprawdę dużo stracić na giełdzie. Dlatego, że w krótkim okresie nie da się z pewnością przewidzieć, czy rynek pójdzie w dół czy w górę. Jeśli jednak okres ten wynosi 20 lat lub więcej, jest praktycznie niemożliwe, żeby osiągnąć ujemną stopę zwrotu. Im dłużej inwestujemy, tym bardziej długoterminowy wzrost przeważa nad krótkoterminową zmiennością.

Długoterminowe wyniki indeksu S&P 500 pokazują, że po każdym potężnym spadku następował okres wzrostu. Rynki akcji w przeszłości podnosiły się z wielu różnych kryzysów i jest tylko kwestią czasu, kiedy obecna sytuacja zmieni się na lepsze. Po każdym kryzysie przychodzi okres wzrostów, który z reguły trwa o wiele dłużej niż okres spadków.

Zatem historycznie, statystyki sprzyjają inwestorom długoterminowym, ponieważ wraz z upływem lat ryzyko ujemnych zwrotów wyraźnie się zmniejsza. Inwestowanie długoterminowe nigdy nie będzie łatwe, może również wydawać się nudne, ale dla większości inwestorów pozostaje najlepszym zakładem na solidne zyski giełdowe. Cierpliwość wciąż się opłaca, a inwestorzy długoterminowi będą mieć zawsze większe prawdopodobieństwo sukcesu niż spekulanci, którzy inwestują ponosząc wysokie ryzyko licząc na zyski w krótkim okresie.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.