Szukaj
Close this search box.

Inwestowanie w akcje, jak zacząć i czy warto?

Akcje są jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Oznaczają własność w spółce akcyjnej. O tym, czym są akcje, piszemy więcej w następującym artykule. Z tego artykułu dowiesz się jak zacząć inwestowanie w akcje i kiedy warto znaleźć dla nich miejsce w swoim portfelu. 

Na początku powiedzmy sobie, że mają one ogromne znaczenie w gospodarce i pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim umożliwiają finansowanie przedsiębiorstw i pomagają przemieszczać kapitał od inwestorów na rzecz finansowania biznesu. Tym samym skutkuje to wzrostem gospodarczym. Ze względu na to, że firmy posiadają fundusze na rozwój, mogą wdrażać innowacje i rozwijać technologie, a tym samym oferować produkty i usługi, które są lepiej dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań, a także, które rozwiązują nasze problemy i ułatwiają nam codzienne życie.

Jak zacząć inwestowanie w akcje?

Wiele osób niejednokrotnie myślało o tym, aby inwestować, ale powstrzymywał ich brak wiedzy. Początkującym ciężko też znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie tej wiedzy szukać. My zachęcamy zapoznać się z bazą darmowych materiałów w naszym Magazynie. Prawda jest jednak taka, że aby inwestować i korzystać z potencjału jaki inwestowanie w akcje niesie dla pomnażania Twoich pieniędzy, nie musisz od razu być ekspertem.

Zacząć jak najwcześniej – to jedna z ważniejszych wskazówek jak może udzielić Ci doświadczony inwestor. My to rozumiemy i dlatego właśnie inwestowanie w akcje na Portu jest bajecznie proste. Nasze Portfele są skomponowane przez ekspertów i składają się z funduszy ETF, które zawierają w sobie setki akcji, co znacząco ogranicza ryzyko. Wyobraź sobie, że inwestujesz tylko w jedną spółkę, a gdy ona upadnie, Twoja inwestycja razem z nią. Z kolei, gdy masz setki akcji, upadek jednej spółki może być zrównoważony dobrymi wynikami innych spółek. W ten sposób Twoje pieniądze są o wiele bardziej bezpieczne. 

Najlepiej zatem, inwestuj w akcje w sprawdzony sposób za pomocą funduszy ETF, na przykład z wykorzystaniem Portfeli na miarę. Ograniczy to wszystkie błędy jakie mógłbyś zrobić jako początkujący inwestor. Natomiast, w między czasie możesz dokształcać się z wiedzy o inwestowaniu, ale mając już zainwestowany kapitał. Obserwując swoje reakcje na zmienność rynku, możesz nauczyć się o wiele szybciej niż z samych książek, choć i one są niezastąpione. 

Czy warto inwestować w akcje?

Jak się domyślasz, na tak postawione pytanie można odpowiedzieć tylko w jeden sposób – TO ZALEŻY. Co nie oznacza, że rozwinięcie tej odpowiedzi jest bardzo skomplikowane. W zasadzie jest bardzo proste. Im dłuższy Twój horyzont inwestycyjny, tym inwestowanie w akcje może być bardziej opłacalne. Im krótszy horyzont inwestycyjny, tym akcje są mniej właściwym wyborem, ponieważ są one zbyt ryzykowne w kontekście inwestycji krótkoterminowych, ze względu na dużą zmienność wartości w krótkich odstępach czasu. 

Opierając się na danych historycznych, im dłuższy czas trwania inwestycji w akcje, tym większe prawdopodobieństwo, że przyniesie nam ona dodatnią stopę zwrotu. Jeśli Twój horyzont inwestycyjny to 5, 10 lub więcej lat, to z pewnością powinieneś umieścić akcje w swoim portfelu inwestycyjnym. Jeśli chcesz inwestować do około 5 lat, większość Twojego portfela powinny stanowić konserwatywne instrumenty inwestycyjne, takie jak obligacje, złoto czy nawet nieruchomości. Po prostu instrumenty, których ceny są bardziej stabilne, ale również oferują potencjał na konkretny wzrost.

Wady i zalety inwestowania w akcje

Jak wiemy, nie istnieją idealne, ani beznadziejne aktywa inwestycyjne, spółki czy instrumenty finansowe. Wszystko zależy od naszej osobistej sytuacji, od celów inwestora oraz jego potrzeb. 

Zalety inwestowania w akcje

Niemniej jednak akcje to chyba najbardziej popularny rodzaj aktywów, który w oparciu o dane historyczne, pozwala zarobić najwięcej w długim terminie. Jakie jeszcze są inne zalety inwestowania w akcje?

 • Długoterminowy trend wzrostowy – tym samym, akcje pozwalają inwestorom uzyskać przewidywalne w długim terminie zyski. Średnioroczna stopa zwrotu światowych akcji waha się od 6% do 10%. Dlatego właśnie, warto cierpliwie inwestować w instrumenty złożone z akcji, szczególnie wtedy, kiedy nasz horyzont inwestycyjny jest nieco dłuższy.

 • Pokonują inflację – wysokie wyniki jakie uzyskują akcje pozwalają w długim terminie pokonać inflację. W ten sposób jesteśmy w stanie ochronić wartość naszych pieniędzy nawet w obliczu postępującego wzrostu cen towarów, produktów i usług.
 • Dywidendy – akcje niektórych spółek oferują także mniej lub bardziej atrakcyjne dywidendy. Dywidenda to część zysku netto wypracowanego przez spółkę akcyjną, która jest wypłacana jej akcjonariuszom. Dywidenda jest formą wynagrodzenia dla inwestorów za udostępnienie kapitału i stanowi właśnie jeden z głównych powodów inwestowania w akcje spółek. Właściciele dużej ilości akcji zapewniają sobie w ten sposób stały dochód pasywny.
 • Płynność – akcje notowane na giełdzie są zwykle bardzo płynne, co oznacza, że można je łatwo kupić i sprzedać. To daje inwestorom elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Różnorodność – rynek akcji oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki i regionach geograficznych, co pozwala na skuteczne zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.

Wady inwestowania w akcje

Dla wielu jedną z ważniejszych wad akcji jest ich wysoka zmienność w krótkim terminie. Z tego względu są stosunkowo ryzykowne do inwestycji krótkoterminowych, nigdy nie wiemy czy po upłynięciu krótkiego horyzontu inwestycyjnego trafimy na lokalny dołek, czy górkę. 

Wady i zalety inwestowania w akcje zależą od celów inwestora. Dla niektórych, wysoka zmienność to zaleta, którą wykorzystają do szybkiego wzbogacenia się. Handlują więc w trybie tygodniowym lub dziennym, po to tylko, aby kupić na dołku i sprzedać na górce. Jednakże, czynniki, które wpływają na zmienność cen akcji są trudne do przewidzenia, a wielu twierdzi, że ich przewidywanie ma więcej wspólnego z hazardem niż z jakąkolwiek sensowną prognozą. Powtarzalne sukcesy w spekulacji odnosi jedynie garstka najlepszych

Jedynie 12,02% funduszy inwestycyjnych w USA zarządzanych aktywnie, czyli stosujących timing rynkowy w horyzoncie 15 lat osiągnęło wynik lepszy niż indeks S&P 500 – prawdopodobnie najczęściej wykorzystywany indeks przy tworzeniu portfeli przeznaczonych do pasywnego inwestowania długoterminowego. Źródło: SPIVA

Niektóre cechy akcji możemy postrzegać jako wady inwestowania w akcje, wymieńmy sobie kilka z nich:

 • Zmienność rynkowa – jak już wspomnieliśmy, ceny akcji mogą być bardzo zmienne i narażone na szybkie i znaczące zmiany, co może prowadzić do dużych strat w krótkim czasie.
 • Ryzyko systemowe – kryzysy finansowe, recesje i inne zdarzenia makroekonomiczne mogą wpłynąć na cały rynek akcji, powodując straty niezależnie od jakości poszczególnych spółek.
 • Brak gwarancji zysku – jest to coś oczywistego, ale powtórzmy sobie jeszcze raz – inwestowanie w akcje nie gwarantuje zysku i wiąże się z ryzykiem straty.
 • Potrzeba wiedzy i umiejętności – samodzielne inwestowanie w akcje wymaga doświadczenia i umiejętności analitycznych. Na szczęście barierę tę znosi robodoradca, jakim jest Portu
 • Wpływ emocji – emocje mogą znacząco wpływać na decyzje inwestycyjne. Strach przed stratą lub chciwość mogą prowadzić do nieoptymalnych decyzji, takich jak kupowanie, kiedy cena jest wysoka i sprzedawanie, gdy cena jest niska. Dlatego w akcje lepiej jest inwestować w długim terminie zgodnie z zasadami inwestowania pasywnego.
 • Koszty transakcyjne – dotyczy to głównie osób handlujących akcjami często, na przykład w trybie dziennym, ale nawet w przypadku zakupu akcji na dłuższy termin, koszty zakupu czy przewalutowania mogą znacząco wpływać na ewentualne zyski z inwestycji. Inaczej jest jeśli ktoś handluje w setki akcji za pomocą funduszy ETF, wówczas za pomocą jednej transakcji inwestor nabywa udziały w setkach firm.

Jak kupić akcje online?

Aktualnie kupienie akcji online jest prostsze niż kiedykolwiek wczesniej. Jedyne, czego potrzebujesz, to jakiś minimalny kapitał oraz odpowiednia platforma inwestycyjna. Nie oznacza to, że możesz handlować akcjami 24 godziny na dobę, jak często jest to możliwe w przypadku kryptowalut. 

W praktyce handel akcjami odbywa się na giełdach papierów wartościowych. Te najważniejsze giełdy światowe to na przykład nowojorska NYSE, londyńska LSE czy Deutsche Borse we Frankfurcie. Dla nas istotna jest również nasza rodzima GPW w Warszawie.

Inwestowanie w akcje poprzez Internet sprawia, że możesz złożyć dyspozycję kupna lub sprzedaży kiedykolwiek, ale w rzeczywistości broker dokonuje transakcji w konkretnych godzinach w zależności od giełdy. Z reguły handel na giełdach odbywa się w dni robocze – 5 dni w tygodniu w konkretnym oknie czasowym wynoszącym średnio około 8 godzin.

Po co są brokerzy?

Giełdy papierów wartościowych są zamkniętymi rynkami, które działają za pośrednictwem specjalnie licencjonowanych członków – brokerów czy domów maklerskich. Inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu do systemów transakcyjnych giełdy i muszą korzystać z pośrednictwa brokerów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i infrastrukturę technologiczną.

Dlatego właśnie, zwykły Kowalski, zwykły inwestor, nie może sobie przyjść na giełdę i kupić akcji Tesli, tak jakby kupował bułki w piekarni. Co nie oznacza, że zakup akcji nie jest podobnie prosty. W dzisiejszych czasach dzięki technologii, kupienie wyżej wspomnianych akcji Tesli jest w gruncie rzeczy łatwiejsze niż kupno bułek w piekarni. Nie musisz wstawać z fotela, a wszystko czego potrzebujesz to odpowiednia platforma inwestycyjna.

Gdzie inwestowanie w akcje jest najprostsze i najtańsze?

Która platforma inwestycyjna będzie dla Ciebie odpowiednie to zależy od Twoich potrzeb inwestycyjnych. Potrzeby większości osób na pewno może zaspokoić Portu. Akcjami można handlować bowiem na platformach inwestycyjnych takich właśnie jak robodoradca Portu.

Po zakończeniu rejestracji, możesz wybrać Portfele na miarę składające się z setek akcji z różnych części świata lub samodzielnie inwestować w akcje za pomocą Własnych strategii. Inwestować można już od 100 złotych w przeróżne akcje, a to dzięki temu, że u nas można inwestować w akcje ułamkowe. Innymi słowy każdy może stać się właścicielem akcji Tesli, Apple czy Coca Coli wpłacając tylko 100 złotych.

Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia, pamiętaj, że każdy Portfel na miarę był przygotowany przez ekspertów i każdy z nich jest zoptymalizowaną inwestycją, która realizuje strategię o ustalonym poziomie ryzyka. Innymi słowy, inwestuj w akcje jak profesjonalista, który wie co robi. Najlepsze w tym jest to, że nie musisz nawet interesować się inwestowaniem, a i tak będziesz czerpać korzyści z niego tak samo, jak Ci którzy zjedli na nim zęby i uczyli się na swoich błędach przez wiele lat.

Aplikacja do inwestowania w akcje

Ponadto, niemal każda platforma inwestycja ma obecnie również swoją wersję w postaci aplikacji. Nie inaczej jest z Portu. Nasza aplikacja do inwestowania w akcje posiada praktycznie taką samą funkcjonalność jak panel, do którego uzyskujesz dostęp po zalogowaniu się za pośrednictwem strony. 

Jeśli chcesz inwestować, nie musisz więc nawet otwierać laptopa. Wystarczy sięgnąć po swój telefon i pobrać aplikację. Aplikacja jest dostępna dla telefonów z oprogramowaniem Android i iOS, więc praktycznie dla wszystkich telefonów dostępnych na rynku. Intuicyjnie wspiera proces rejestracji oraz pozwala mieć wszystkie swoje inwestycje na wyciągnięcie ręki w jednym miejscu. 

Strony do inwestowania w akcje

Dziś wiele rzeczy dzieje się w świecie online. Dlatego wystarczy znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce w Internecie, gdzie będziesz mógł zrobić to, co chcesz. Strony do inwestowania w akcje to dziesiątki różnych opcji. 

Jeśli interesuje Cię bardziej spekulacja niż inwestowanie, musisz liczyć się z tym, że strony, które ją umożliwiają mogą przytłaczać natłokiem informacji i wskaźników. Dla wielu początkujących inwestorów przyzwyczajenie się do ich interfejsu i zorientowanie się w nim może być bardzo trudne i czasochłonne. Co więcej, brokerzy, który umożliwiają handel w trybie dziennym na swoich stronach, zarabiają głównie dzięki dużym ilościom transakcji, promując bardzo ryzykowny styl inwestowania, który przynosi regularne efekty jedynie garstce ludzi na całym świecie. 

Jeśli cenisz prostotę, jasność informacji oraz nie chcesz przeznaczać pieniędzy na  przypadkowe spółki, najlepszą stroną do inwestowania w akcje może okazać się dla Ciebie Portu. Oprócz Portfeli na miarę, posiadamy także ofertę Własnych strategii, dzięki którym inwestorzy mogą inwestować w poszczególne akcje bezpośrednio. Nie mamy tam tysięcy spółek, ale jedynie takie spółki, które mają dobre fundamenty, i które mają wysoki potencjał do wzrostu w nadchodzących latach. 

Jak inwestować w akcje?

Odpowiedź jest prosta – długoterminowo i regularnie. Nie powinieneś jednak  nigdy inwestować więcej, niż jesteś gotowy stracić. Ze względu na to, że inwestycja w akcje przynosi korzyści raczej w długim terminie, lepiej przeznacz na nią tylko te środki, które nie będą Ci potrzebne przez całą długość trwania inwestycji.

Tak więc, jeśli inwestować w akcje, to długoterminowo. Po drugie – regularnie. Mało kto może pozwolić sobie od razu zainwestować ogromne sumy. Nawet jeżeli, to i tak lepiej jest rozłożyć inwestycję w czasie, dokonując wpłat regularnie, na przykład co miesiąc. Dzięki temu uśredniamy cenę zakupu i uniezależniamy naszą inwestycję od niekorzystnego momentu wejścia. 

Ponadto, jest to dobry sposób na odkładanie pieniędzy. Nie umieszczasz ich pod poduszką, albo na nieoprocentowanym koncie, ale w długoterminowej inwestycji, która dzięki mechanizmowi procentu składanego może eksponencjalnie podnieść ich wartość.

Inwestuj w akcje z głową…

To normalne, że wielu początkujących inwestorów słyszy różne historie i ekscytuje się możliwością szybkiego zarobku dzięki “niepowtarzalnym” okazjom. Niestety, wszędzie tam gdzie jest szansa na duże zyski, występuje też ogromne ryzyko – i o tym należy bezwzględnie pamiętać. 

Nie ma inwestowania bez ryzyka. Dlatego, jeśli sami nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie inwestowania, powinniśmy uwierzyć na słowo doświadczonym specjalistom, którzy nam o tym przypominają. 

Natomiast, jeśli mimo wszystko chcesz spróbować bardziej ryzykownych inwestycji, rób to z wykorzystaniem niskich kwot, których utrata w żaden sposób nie pogorszyłaby Twojej dotychczasowej jakości życia.

Ponadto, zawsze warto postawić fundament swoich finansów, czyli zbudować poduszkę finansową (piszemy o niej tutaj). W dalszej kolejności zabezpieczyć swoją przyszłość, tworząc portfele inwestycyjne z przeznaczeniem na emeryturę, dla dzieci lub też inne cele takie jak budowa domu, czy nawet kupno auta, na przykład w horyzoncie 5 lat. 

Inwestuj w akcje w Portu

Jeśli więc chcesz inwestować w akcje z głową – lepiej nie mogłeś trafić. Wszystko jedno, czy jesteś doświadczony, czy nie. Portu oferuje prostotę i profesjonalizm przygotowanych portfeli, jak również sposobu w jaki inwestujemy. Nasze inwestycje są szeroko zdywersyfikowane, a wybrane instrumenty dobrze odwzorowują wzrost światowego rynku akcji w długim terminie, Dość powiedzieć, że nasz portfel akcyjny w ostatnich 10 latach uzyskał średni wynik roczny 10,1%.

Ponadto, jeśli jesteś już bardziej doświadczonym inwestorem, pamiętaj, że Portu może być jedynym miejscem do inwestowania jakie potrzebujesz. Nasza oferta to również bogaty zbiór funduszy ETF reprezentujących akcje z różnych regionów, sektorów i branż. Posiadamy także liczne i perspektywiczne akcje amerykańskie oraz europejskie, w które możesz inwestować na Portu bez większego wysiłku. Kolejną opcją jest odpowiedzialne inwestowanie, czyli w Portfele, w których wykluczone są spółki o negatywnym wpływie na środowisko, społeczności i mające problem z ładem wewnątrz-korporacyjnym. 

Podsumowanie

Teraz wiesz już jak inwestować w akcje. Rozpoznaj swoje cele i potrzeby. Bez obaw, jeśli nie jesteś doświadczonym inwestorem lub po prostu masz małe pojęcie o świecie finansów i inwestycji, to nie znaczy, że musisz stracić okazję jaką jest możliwość inwestowania. Również Ty możesz skorzystać z długoterminowych wzrostów na rynku akcji. 

Kluczowym jest zacząć jak najwcześniej. Dzięki Portu i naszej ofercie możesz to zrobić wybierając inwestycję przygotowaną przez profesjonalnych ekspertów. Wystarczy zrobić pierwszy krok i wypełnić ankietę. Inwestowanie w akcje na Portu jest być bardzo łatwe. 

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.