Szukaj
Close this search box.

Jak inwestować na Portu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

Jak inwestować na Portu odpowiedzialnie i zrównoważenie

Zrównoważony rozwój odgrywa dużo większą rolę w życiu wielu ludzi niż kiedyś. Wywiera to także wpływ na świat finansów, gdzie coraz więcej ludzi dba o to, aby inwestycje odzwierciedlały ich moralne przekonania i poglądy na świat. Dlatego oferujemy w Portu Odpowiedzialne portfele, dzięki którym chcemy wesprzeć inwestowanie w firmy, które starają się być bardziej zrównoważone. Dziś przyjrzymy się bliżej, co stanowi podstawę tych portfeli i jak się różnią od naszych tradycyjnych Portfeli na miarę.

Jak zbudowane są Odpowiedzialne portfele?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych Portfeli na miarę celem Odpowiedzialnych portfeli jest osiągać możliwie najlepszy stosunek zysku do ryzyka poprzez inwestowanie w szeroko zdywersyfikowany portfel globalny, pamiętając jednocześnie o zrównoważonym rozwoju.

Odpowiedzialne portfele są tworzone głównie przez dwie klasy aktywów, którymi są akcje i obligacje. W odróżnieniu od naszych tradycyjnych portfeli, Odpowiedzialne portfele nie zawierają inwestycji w złoto i rynek nieruchomości, ponieważ sektory te nie spełniają naszych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialne portfele są dostępne w 10 poziomach ryzyka, przy czym portfel 10 jest najwyższym możliwym poziomem ryzyka i tym samym oferuje potencjał najwyższego zwrotu.

Jakie konkretne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju spełniają Odpowiedzialne portfele?

Ze względu na to, że pojęcie zrównoważonego rozwoju jest bardzo szerokie, również w inwestowaniu, na te kwestie możemy spoglądać na kilka różnych sposobów. Trzy główne podejścia do odpowiedzialnego inwestowania opisaliśmy w następującym artykule, w Portu kierujemy się inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie (SRI). Wierzymy, że jest to najlepszy sposób na połączenie długoterminowych celów inwestycyjnych z odpowiedzialnością społeczną. Dobrze zaprojektowany portfel SRI oferuje wszystkie korzyści długoterminowej strategii inwestycyjnej jednocześnie spełniając surowe kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Tworząc nasze Odpowiedzialne portfele stawiamy sobie następujące 3 cele:

  1. Zmniejszyć ekspozycję na firmy, które są najbardziej narażone na ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) lub te, które są najmniej dostosowane do stawienia czoła takim ryzykom.
  2. Zmniejszyć ekspozycję lub całkowicie wykluczyć spółki z kontrowersyjnych sektorów.
  3. Zwiększać inwestycje w spółki, które w wymierny sposób przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów środowiskowych i społecznych.

Aby spełnić te cele, przy wyborze odpowiednich instrumentów do Odpowiedzialnych portfeli kierujemy się następującymi wskaźnikami:

  1. Klasyfikacja SFDR, cześć planu Unii Europejskiej dla zrównoważonych finansów zakłada zwiększenie przejrzystości w etykietowaniu produktów ekologicznych nadając im odpowiedni odcień zieleni na przykład jasno-zielony czy ciemno-zielony, czy inne barwy przeznaczone dla spółek nie koncentrujących się na kwestiach zrównoważonego rozwoju.
  2. ESG rating, który ocenia jak dana firma, fundusz lub kraj jest narażony na ryzyko ESG i jak nim zarządza.
  3. Intensywność emisji dwutlenku wegla, ilość ton emisji dwutlenku węgla na milion dolarów przychodu konkretnej spółki.
  4. Brak kontrowersyjnych sektorów, wykluczamy inwestycje w kontrowersyjne sektory, jakimi są przemysł zbrojeniowy, tytoniowy czy górnictwo, a jeśli jest to możliwe rezygnujemy także z energetyki jądrowej, przemysłu naftowego, wydobycia węgla, ciepłownictwa i innych podobnych.

Konkretne limity i wymagania, jakie stawiamy sobie w tych obszarach w ramach Odpowiedzialnych portfeli zostały przedstawione w naszej Metodologii odpowiedzialnego inwestowania.

Czy Odpowiedzialne portfele Portu są rzeczywiście bardziej zrównoważone?

Tego czego nie da się zmierzyć, nie da się także ocenić. Dlatego dla porównania tego, jak nasze Odpowiedzialne portfele wypadają na tle tradycyjnych przyjrzymy się w świetle kliku kryteriów zrównoważonego rozwoju. Do istotnych wskaźników zrównoważonego rozwoju zaliczamy rating ESG, wynik ESG i intensywność emisji dwutlenku węgla. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych wskaźników zrównoważonego rozwoju możesz znaleźć w naszym poprzednim artykule z tej serii.

Jak widać powyżej, nasze Odpowiedzialne portfele są bezsprzecznie bardziej zrównoważone. Cieszy nas to w szczególności z tego powodu, że niektórym ESG często kojarzy się z tak zwanym greenwashingiem. Jest to praktyka, gdzie oznacza się niektóre produkty lub usługi jako zrównoważone chociaż w praktyce takich cech nie posiadają.

Wspomniane trzy kryteria nie są jedynymi wskaźnikami, które śledzimy. Ogólnie rzecz biorąc Odpowiedzialne portfele i te tradycyjne oceniamy na podstawie 9 kryteriów, o których możesz przeczytać więcej w naszej Metodyce inwestycyjnej ESG.

Czy odpowiedzialne inwestycje osiągają niższe zyski?

Ze zrównoważonym inwestowaniem często związane jest uprzedzenie, że odpowiedzialność społeczna stoi w sprzeczności osiąganiem dobrych rezultatów. W praktyce, istnieje duża liczba badań wskazujących na to, że jest wprost przeciwnie.

Dlaczego tak jest? Firmy, które stosują zrównoważone podejście do biznesu potrafią lepiej zarządzać ryzykiem i zapobiegać mu. Dzięki temu są one lepiej przygotowane stawić czoła specyficznym zagrożeniom regulacyjnym i środowiskowym, co ustawia je w dogodnej pozycji, by osiągnąć długoterminowy sukces. Z tego względu inwestycje w takie firmy są bardziej odporne na globalne wyzwania, dzięki czemu są długoterminowo bardziej zrównoważone i zyskowne.

Aby przekonać się, że Odpowiedzialne portfele i te tradycyjne oferują podobny stosunek ryzyka do zysku, wytworzyliśmy wstecznie model ich rentowności począwszy od 2013 roku. Tabelka poniżej pokazuje czysty roczny zysk Portfeli na miarę i Odpowiedzialnych portfeli o profilach ryzyka od 1 do 10 mierzony do końca 2022 roku.

Jak widać, Odpowiedzialne portfele pod względem rentowności wcale nie odstają od tych tradycyjnych, przeciwnie. Ponadto wyższe zyski nie zostały osiągnięte kosztem większego ryzyka. Odpowiedzialne portfele mają ten sam lub nawet niższy stopień ryzyka (mierzoną syntetycznym wskaźnikiem poziomu ryzyka i zwrotu SRRI) niż portfele tradycyjne.

Historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych, ale przyszłym wynikom Odpowiedzialnych portfeli pomaga fakt, że spółki składające się na te inwestycje są wstanie lepiej stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, społecznymi i związanych z ładem korporacyjnym, wprost przeciwnie, potrafią o wiele lepiej wykorzystać możliwości w tych obszarach.

Co warto wynieść z tego artykułu?

W Portu uruchomiliśmy Odpowiedzialne portfele, których celem jest wsparcie inwestycji w spółki, które starają się być zrównoważone. Spojrzenie na kryteria zrównoważonego rozwoju pokazuje, że tego typu portfele osiągają lepsze rezultaty w obszarze odpowiedzialności społecznej i jednocześnie osiągają podobną, czy nawet wyższą stopę zwrotu. To wszystko przy tym samym stopniu ryzyka.

Naszym celem w Portu jest sprawienie by inwestowanie stało się dostępne dla wszystkich. Wierzymy, że dzięki naszym Odpowiedzialnym portfelom również odpowiedzialne społecznie inwestowanie stanie się łatwiej dostępne dla tych, którzy są nim zainteresowani.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.