Szukaj
Close this search box.

Cierpliwość to najlepsza strategia inwestycyjna

Inwestowanie jest procesem długoterminowym, a nie sposobem na szybkie wzbogacenie się. Rynki kapitałowe, a zwłaszcza akcje, są zmienne w krótkim okresie, a więc ich wartość nieustannie waha się w czasie. Jednak w dłuższej perspektywie rynki akcji zawsze powracały do wzrostów.

Znajomość historycznych wyników rynku akcji może pomóc skutecznie planować finansowo, na przykład swoją emeryturę, czy określić czas w ciągu, którego będziemy mogli kupić wymarzony dom. W tym artykule przyjrzymy się historycznym zwrotom z indeksu MSCI World Stock Index i odpowiemy sobie na pytanie, do jakiego rodzaju inwestycji najlepiej nadają się światowe akcje.

Zwroty z indeksu akcji MSCI World

W 2023 roku indeks MSCI World zyskał 21,5%. Ale na przykład rok wcześniej spadł o 19,6%. Wyniki z ostatnich dwóch lat pokazują zatem to, co ludzie inwestujący na rynkach akcji dobrze wiedzą już od dawna. Wartość akcji potrafi być bardzo zmienna w krótkich okresach. Jednak w dłuższej perspektywie, jak pokazują wyniki historyczne z różnych okresów oraz zauważają eksperci, średnio roczna aprecjacja mieści się w przedziale od 6% do 10%. Potwierdzają to także inne indeksy śledzące akcje na całym świecie. Nasza analiza danych indeksu MSCI World pokazuje, że w latach 1969-2023 inwestorzy mogli uzyskać średnią roczną aprecjację na poziomie 8,1%.

Oczywiście wszyscy lubimy wzrosty, ale musimy zadać sobie pytanie jak często globalne rynki akcji znajdowały się pod kreską? Przyglądając się średnio rocznym wynikom na przestrzeni 55 lat, odnotowano 16 takich przypadków (29%), gdy akcje były na minusie. Przede wszystkim to niewielkie spadki są znacznie częstsze niż gwałtowne spadki. Indeks MCSI World spadł o 20% lub więcej tylko trzykrotnie (5,4%), podczas gdy 13 razy w historii spadł o mniej niż 20% (23,6%).

Jednakże w dłuższej perspektywie, to dodatnie stopy zwrotu przyćmiewają te ujemne. Albowiem, akcje rosły w 39 przypadkach z poddanych analizie 55 lat, czyli w 71% przypadków. Co więcej, w swoich byczych latach często osiągały naprawdę imponujące wyniki. Do rzeczy, najczęściej globalne rynki akcji odnotowywały roczną aprecjację na poziomie od 10% do 20%, co zdarzyło się 16 razy, czyli w 29,1% przypadków. Następnie, aż 12 razy (21,8%) podczas badanego okresu, roczne wyniki mieściły się w przedziale od 20 do 30%. W 8 omawianych latach (14,5%) indeks miał wynik dodatni na poziomie od 0% do 10%, a aż trzykrotnie (5,5%) inwestorzy mogli cieszyć się wzrostem powyżej 30%.

Wyniki globalnych akcji pokazują, dlaczego inwestowanie w akcje jest dobrym narzędziem systematycznego wzbogacania się, szczególnie w przypadku inwestycji długoterminowych. Aczkolwiek, jeśli chcesz inwestować krótkoterminowo, wówczas zamiast akcji lepiej sprawdzą się instrumenty rynku pieniężnego. Często opierają się one na oprocentowanej gotówce i generują stabilny zwrot, tak ja w przypadku naszej Rezerwy Inwestycyjnej – teraz dostępnej również w polskich złotych.

Inwestowanie to dyscyplina długodystansowa

Przyglądając się rocznym wynikom, rynek akcji potrafi doświadczać bardzo dużych wahań. Jednak, gdy inwestujemy odpowiednio długo, te wahania zaczynają odgrywać coraz mniejszą rolę, a na wartość inwestycji większy wpływ zaczyna wywierać trend długoterminowego wzrostu światowych rynków akcji.

Rozważmy sytuację, w której zawsze inwestowaliśmy pewną kwotę na początku roku i zobaczymy, jak zmienia się jej wartość, gdy zostawimy te środki w spokoju przez dłuższy czas. Następnie obliczymy średnioroczną aprecjację. Gdybyśmy mieli porównywać zwrot z inwestycji w 5 letnich okresach, wynik byłby diametralnie inny niż gdy przyglądamy się wynikom rocznym. Jeśli teraz ponownie zaczerpniemy dane historyczne z indeksu MSCI World Index, otrzymalibyśmy ujemne wyniki w 8 z 51 przypadków (16%). Ani razu jednak, spadek w okresach 5-letnich nie przekroczyłby 5%.

Z kolei, aż w 43 pięcioletnich okresach (84%) zaobserwowalibyśmy dodatni wynik. W 40 z 51 takich 5-letnich okresów (78,5%) odnotowalibyśmy wyniki na poziomie do 20%, a w pozostałych 3 przypadkach (5,9%) indeks wygenerował wynik powyżej 20%.

Tak więc, inwestując na okres 5 lat, sensownym staje się włączenie akcji do naszego portfela inwestycyjnego. Jest to jednak wciąż okres za krótki, aby miały one stanowić całość naszego portfela. W takich przypadkach wskazane jest wyrównanie ryzyka za pomocą obligacji lub złota, najlepiej w formie funduszy typu ETF (exchange-traded funds). Takie parametry spełniają nasze Portfele na miarę o niskim lub średnim poziomie ryzyka.

Im dłuższy okres inwestowania wybierzemy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że nasza inwestycja zakończy się stratą. Teraz porównujemy 10-letnie okresy. Inwestując w takich okresach, historycznie ujemny wynik uzyskalibyśmy tylko w 2 razy z 46 (4%). Mówiąc prościej, istniało 96% prawdopodobieństwo, że nasza inwestycja przyniesie nam dodatnią stopę zwrotu. W związku analiza statystyk podpowiada nam, że w przypadku inwestowania na 10 lat lub dłużej, warto korzystać z akcji.

Akcje wygrywają w dłuższej perspektywie

W omawianym przez nas przykładzie indeksu MSCI World Stock Index, przełom dokonuje się w przypadku zainwestowania środków na 15 lat lub dłużej. Wówczas, zgodnie z danymi historycznymi, zawsze osiągalibyśmy dodatnią roczną aprecjację. Innymi słowy, według danych historycznych, prawdopodobieństwo utraty pieniędzy w tak długim horyzoncie czasowym wynosi zero. Pamiętaj jednak, że wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych zysków.

W naszych przykładach analizowaliśmy przypadki, w których dokonywano inwestycji raz w ciągu roku.  Jednak w praktyce, o wiele lepszym rozwiązaniem jest inwestowanie pieniędzy częściej i regularnie, na przykład co miesiąc. Dobrze znana strategia „uśredniania kosztu inwestycji” jest prawdopodobnie najlepszym sposobem inwestowania, jak pokazują minione dziesięciolecia. Strategia ta to nic innego jak uśrednianie ceny, inwestor wpłaca tę samą kwotę regularnie – co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub w inny sposób. W ten sposób nie musi stresować się wahaniami rynkowymi, a może jedynie ustawić stałe zlecenie w banku, skorzystać z Regularnych przelewów i nie myśleć o inwestycji aż do upłynięcia horyzontu inwestycyjnego.

Tym samym, jeśli inwestujesz pieniądze przez dłuższy czas, na przykład na emeryturę lub na studia dla dzieci, które są jeszcze małe, nie musisz martwić się o to, że Twoja inwestycja składa się z samych akcji. Jedyne, o co musisz zadbać to o odpowiednią dywersyfikację portfela, aby faktycznie śledził on trend wzrostowy światowego rynku akcji. Oczywiście nie musisz robić tego sam, możesz skorzystać z naszych Portfeli na miarę.


Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.