Szukaj
Close this search box.

Pomnażaj swoje pieniądze z Rezerwą inwestycyjną w euro

Pomnażaj swoje pieniądze z Rezerwą inwestycyjną w euro

W reakcji na rosnące stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego uruchomiliśmy Rezerwę inwestycyjną w euro, konserwatywny produkt dla naszych inwestorów, który oferuje między innymi oprocentowaną gotówkę w wysokości 3,25% rocznie. Założyć ją może każdy klient, który otworzył konto w euro na Portu.

Przypomnijmy, że rezerwa inwestycyjna to najbardziej konserwatywny produkt na Portu. Jest to usługa inwestycyjna, której głównym celem jest ochrona powierzonych środków przed deprecjacją przy jednoczesnym minimalizowaniu wahań wartości, a jej skład jest zarządzany aktywnie.

Skład Rezerwy inwestycyjnej i jej cel

Podstawowym celem Rezerwy inwestycyjnej w euro jest zapewnienie dodatniej aprecjacji, zminimalizowanie wahań wartości w jak największym stopniu i uniknięcie ujemnych rezultatów. W skład rezerwy mogą wchodzić dwie klasy komponentów, oprocentowana gotówka i instrumenty inwestycyjne. Aktualnie (12.06.2024) rezerwa inwestycyjna zawiera jedynie oprocentowaną gotówkę.

Oprocentowana gotówka – oprocentowanie zależy od stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego

Tę część rezerwy można porównać do konta oszczędnościowego. Jej celem jest zapewnienie dodatniej stopy zwrotu dzięki oprocentowaniu, które jest powiązane z wysokością bazowej stopy procentowej EBC (tzw. stopy depozytu w banku centralnym). Dokładna wysokość stawki jest ustalana na podstawie umowy handlowej z bankiem partnerskim. Portu zawsze stara się wynegocjować jak najbardziej atrakcyjną wysokość oprocentowania oraz stale negocjuje na bieżąco z kilkoma kontrahentami, u których istnieje możliwość oprocentowania gotówki. Obecnie (12.06.2024) stawka ta wynosi 3,25%, a w przypadku kolejnych podwyżek stóp procentowych w strefie euro oprocenotwanie może rosnąć. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, gotówka w banku jest zawsze zarejestrowana na nazwisko klienta, a zatem jest zabezpieczona zgodnie z prawem bankowym do kwoty 100 000 euro. 

Składnik inwestycyjny – aktywny w okresie niskich stóp procentowych

W okresie panowania niskich stóp procentowych, część pieniędzy w rezerwie inwestycyjnej jest alokowana w komponencie inwestycyjnym. Jest on zbudowany z konserwatywnych instrumentów inwestycyjnych takich jak ETF-y (globalne akcje, obligacje, złoto), których celem jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości zainwestowanych środków. Wartość tych instrumentów może rosnąć i spadać w czasie, dlatego nie ma gwarancji, że zwrot z rezerwy inwestycyjnej będzie zawsze dodatni. O włączeniu komponentu inwestycyjnego inwestorzy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

Na ten moment, Rezerwa inwestycyjna w euro w 99,5% składa się z oprocentowanej gotówki. Jak wspomnieliśmy gotówka ta jest oprocentowana według możliwie najkorzystniejszej stawki, którą udało się nam wynegocjować na rynku. Aktualnie, składnik inwestycyjny rezerwy nie jest reprezentowany i nie ma planów jego uwzględnienia przy tak wysokich stopach procentowych. Jak już wspominaliśmy, inwestorzy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej o włączeniu komponentu inwestycyjnego (ewentualnie przed zakupem instrumentu).

Zalecany horyzont inwestycyjny w przypadku Rezerwy inwestycyjnej to 12 miesięcy lub więcej.

 

Komponent inwestycyjny w postaci funduszy ETF zostanie włączony przez Portu w skład Rezerwy w przypadku, w którym stopy procentowe EBC spadną. Jest to zgodne planowanym docelowym składem instrumentu.

W jaki sposób naliczane są odsetki?

Odsetki naliczane są codziennie i następnie przypisywane do Twojego rachunku brutto co miesiąc (zazwyczaj pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc). Pozostają też dalej częścią oprocentowanej gotówki, gdzie podlegają dalszej aprecjacji. Co ważne, wypłata środków w trakcie miesiąca nie powoduje utraty już naliczonych odsetek. Za odsetki generowane przez oprocentowaną gotówkę należy odprowadzić podatek dochodowy. Od Portu otrzymasz dokumenty ułatwiające wypełnienie zeznania podatkowego. 

Jak wygląda kwestia wypłat? Zlecenie wypłaty swoich środków na Portu można złożyć po zalogowaniu w zakładce Transakcje i środki > Przelewy. Następnie w najbliższy dzień handlowy Portu dojdzie do odsprzedania Twoich instrumentów inwestycyjnych. Pieniądze znajdą się na Twoim koncie bankowym w ciągu 5-10 dni.  

Jedynie jedna niska opłata

Pobieramy jedną niską opłatę w wysokości 0,25% rocznie od wartości środków znajdujących się w Rezerwie. Podobnie jak w przypadku innych naszych produktów nie pobieramy żadnych innych opłat (na przykład za wejście/wyjście). W przypadku Rezerwy inwestycyjnej nie można skorzystać z Programu zniżkowego.

Jak założyć rezerwę inwestycyjną?

Jest to bardzo proste. Najpierw należy posiadać konto w euro, które można założyć, po zalogowaniu się na Portu, klikając na inicjały w prawym górnym rogu. Następnie, wystarczy na stronie Start kliknąć na przycisk Załóż nową inwestycję i wybrać możliwość otworzenia Rezerwy inwestycyjnej w euro.

Bądź o krok do przodu przed inflacją

Jeśli zastanawiasz się jak zapobiec utracie wartości swoich oszczędności, musisz sprawić, aby na siebie pracowały, bowiem na zwyczajnym koncie bankowym nic na nie czeka. Wprost przeciwnie, inflacja obniża ich wartość. W praktyce wygląda to tak, że już za rok, za tę samą ilość pieniędzy będziesz móc kupić o wiele mniej niż dzisiaj. Dlatego wprowadziliśmy Rezerwę inwestycyjną, która może pomóc w walce z inflacją.

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące rezerwy inwestycyjnej, zajrzyj do sekcji z Najczęściej zadawanymi pytaniami. Ewentualnie możesz nam napisać lub do nas zadzwonić, a my z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.