Chcesz zacząć inwestować? Zastanawiałes się dlaczego ważny jest horyzont inwestycyjny?

Zastanawiasz się nad inwestowaniem? Dowiedz się jak ważny jest horyzont inwestycyjny

W pierwszych tygodniach inwestycje często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego, każdy inwestor powinien już na początku pomyśleć o tym, jaki jest jego planowany horyzont inwestycyjny. Powinien rozważyć długość okresu, w którym pozwoli swojemu portfelowi pracować. W przypadku źle dobranej strategii inwestycyjnej stosunkowo łatwo jest stracić okazję na wyższe zyski.

Jak określić odpowiedni horyzont inwestycyjny

Ogólnie panuje zasada, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, na tym większe ryzyko możesz sobie pozwolić. Jeśli chciałbyś posiadać akcje jakiejś firmy przez 20 lat, nie musiałbyś przejmować się ewentualnym krótkotrwałym kryzysem gospodarczym i związanymi z nim spadkami na rynkach. Bowiem, posiadając tak długi horyzont inwestycyjny byłoby jeszcze dużo czasu, aby wartość Twojego portfela ponownie wzrosła.

Przykładem może być amerykański indeks S&P 500, który jest uważany za barometr amerykańskiego rynku akcji. Przyglądając się jego przeszłym wynikom, indeks ten często doświadczał znacznych spadków podczas kryzysów. Pomimo tego, jego średnia roczna stopa wzrostu pomniejszona o inflację wynosi około 7%, co przy docelowej stopie inflacji ustalonej przez banki centralne (2%) jest naprawdę przyzwoitym wynikiem.

Jeśli stoisz więc po raz pierwszy u progu świata inwestycji, ustanowienie horyzontu inwestycyjnego jest bardziej niż ważne. Ściśle związane jest z tym również to, że jako inwestor na początku powinieneś wyznaczyć sobie cel, który chcesz osiągnąć.

Eksperci przeważnie wyróżniają trzy podstawowe wymiary horyzontu czasowego inwestycji. Ten pierwszy najczęściej nazywany jest krótkoterminowym, a zalicza się do niego inwestycje, które trwają nie dłużej niż 3 lata. Jeśli to jest horyzont czasowy, o którym myślisz, Twoja inwestycja powinna składać się przede wszystkim z obligacji o niskim ryzyku.

Jeśli zaś chciałbyś inwestować w okresie pomiędzy 3, a 10 latami wówczas mówimy o tak zwanym średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. W takim przypadku Twój portfel powinien składać się z obligacji, ale korzystnie byłoby też włączyć do niego niektóre akcje.

W przypadku, w którym Twoja inwestycja bedzie trwać dłużej niż 10 lat, nie musisz nadmiernie obawiać się wysokiego ryzyka, często przynosi ono ze sobą również wyższe rezultaty. Długoterminowy horyzont inwestycyjny jest odpowiedni do sytuacji, w której planujesz na przykład uzbierać na emeryturę lub inwestujesz z myślą o przyszłości swoich dzieci. W takiej sytuacji nie musisz obawiać się portfolio złożonego głównie z akcji, które w dłuższym okresie potrafią przynieść solidną stopę zwrotu.

W Portu zestawiamy Portfele na miarę w oparciu o tego typu metodykę. Dlatego ważne jest by na początku zdecydować na jaki okres planujesz inwestować. Będzie to miało duży wpływ na skład Twojego portfela i przyszłą stopę zwrotu. Zobrazujmy to na przykładzie. Na obrazku poniżej możesz zauważyć oczekiwaną wartość Portfela o poziomie ryzyka 3. Składa się on z 39,40% akcji, z 46,6% obligacji. Resztę, czyli 14% stanowią złoto, nieruchomości i gotówka. Załóżmy, że wpłata startowa wyniesie 8 000 złotych, a każdego miesiąca regularnie będziesz wpłacał po 600 złotych, okres inwestowania to 15 lat.

Przewidywany model rozwoju Portfela Portu 3

Portfel Portu o stopniu ryzyka 3 może być odpowiedni dla osób chcących inwestować średnioterminowo jedynie przez kilka lat. Jeśli Twój horyzont inwestycyjny jest dłuższy i wiesz, że nie będziesz potrzebował pieniędzy przeznaczonych na inwestycję wcześniej, nie bój się wybrać odważniejszego portfela.

Planując inwestować przez długi czas, na przykład 15 lat, najbardziej korzystnym Portfelem Portu dla Ciebie może okazać się ten o stopniu ryzyka 10. Składa się on wyłącznie z akcji, a jak widać na obrazku niżej, po 15 latach Twoje pieniądze mogą wypracować całkiem solidny wynik.

Przewidywany model rozwoju Portfela Portu 10

Gdybyś wybrał Portfel Portu 3, ale inwestował przez 15 lat, prawdopodobnie straciłbyś szansę na osiągnięcie bardziej atrakcyjnej stopy zwrotu. Jak widać na wykresie, w przypadku, w którym zrealizowałby się optymistyczny scenariusz inwestycji, koło nosa mogłoby Ci przejść ponad 260 tysięcy złotych. Dlatego własnie tak ważne jest stanowienie odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego, do którego mozna dopasować odpowiedni poziom ryzyka. Warto również pamiętać, że większy możliwy zysk, wiąże się również z większą zmiennością inwestycji.

Jak długo planujesz inwestować?

W Portu w ramach Programu zniżkowego inwestorzy długoterminowi mogą inwestować taniej, nawet o 40%. Korzystając ze zniżek możesz inwestować w Portfele na miarę już od 0,60% rocznie, a wybierając Strategie już od 0,47%.

Aktywowanie zniżki ma na celu motywować do trzymania się ustalonego celu inwestycyjnego. Warto wiedzieć, że nie można ubiegać się o tę zniżkę wstecznie, dlatego właśnie dokładne zaplanowanie inwestycji jest tak bardzo ważne. Informacja o długości Twojego horyzontu inwestycyjnego pomoże nam również skomponować najlepiej dopasowany do Ciebie portfel.

Wraz z upływem horyzontu inwestycyjnego warto również rewidować swoje plany. Na przykład, jeśli oszczędzasz dla swoich dzieci zaraz od urodzenia, wówczas z każdym rokiem dziecko jest bliżej dorosłości, a horyzont inwestycyjny staje się krótszy. Dlatego warto byłoby wykorzystywać instrumenty właściwie dopasowane do długości horyzontu inwestycyjnego. Jeśli dziecko nosi jeszcze pieluszki, jego portfel powinien wyglądać zupełnie inaczej niż w momencie, w którym jest już w szkole średniej.

Istotne jest, aby nie inwestować środków, które są Ci potrzebne na życie lub na realizację bieżących celów finansowych. O sukcesie inwestycji będzie świadczyć w dużej mierze zdolność dotrwania do końca horyzontu inwestycyjnego, dlatego warto dobrze ocenić swoje możliwości, inwestując jedynie pieniądze, które zostają po spłacie zobowiązań i nie są częścią Twojej poduszki finansowej.

Moment, w którym inwestor planuje wypłacić swoje pieniądze, w znacznym stopniu decyduje o tym jak powinna wyglądać odpowiednia strategia inwestycyjna. Jeśli więc planujesz wypłacić pieniądze już po 2 latach, najbardziej korzystne są inwestycje w konserwatywne instrumenty o niskim ryzyku. Jeśli jest to 10 lat, możesz inwestować odważniej. W krótkim okresie, często zdarza się, że bardziej agresywne portfele charakteryzują się dużymi wahaniami, wliczając w to nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki. Długoterminowo, bardziej agresywne portfele wykazują się dużymi wzrostami, sprawiając, że w przypadku długiego horyzontu inwestycyjnego są również odpowiednie nawet dla bardziej konserwatywnych inwestorów.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.