Szukaj
Close this search box.

Podejścia do ESG i odpowiedzialnego inwestowania

Tym razem przyjrzymy się bliżej temu, jak podejść do odpowiedzialności w inwestowaniu. Każdy ma nieco inną własną definicję słowa „odpowiedzialny” czy „zrównoważony” i być może dlatego istnieje wiele różnych podejść do tego typu inwestycji.
W poprzednich artykułach przyglądaliśmy się już, czym jest odpowiedzialne inwestowanie i jak można mierzyć odpowiedzialność biznesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, w jaki sposób inwestorzy mogą konkretnie rozumieć zrównoważony rozwój w inwestowaniu.

Jak inwestorzy mogą podejść do odpowiedzialnego inwestowania?

Wybór odpowiedniej inwestycji należy do ważnych decyzji. Oprócz tego, że inwestycja musi pasować do celów inwestycyjnych, horyzontu i konkretnej sytuacji finansowej, dla wielu osób ważne jest również, aby odzwierciedlała ich osobiste wartości i moralne przekonania.

Jednak pomnażanie pieniędzy zgodnie z naszymi wartościami to nie jedyny powód do inwestowania zgodnie z zasadami ESG. Na przykład niektórzy inwestorzy chcą zdystansować się od kontrowersyjnych branż, ponieważ uważają, że takie inwestycje są zbyt ryzykowne i ich rentowność będzie w przyszłości zagrożona. Obok tego mogą się pojawić osoby, które chcą bezpośrednio finansować zielone projekty, na przykład kupując obligacje wyemitowane na budowę paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z surowością przyjętych kryteriów można wyróżnić 3 podstawowe podejścia do odpowiedzialnego inwestowania:

  1. Integracja ESG (ESG screen) – celem tego poziomu jest uniknięcie ryzyk ESG, które mogą zagrozić wynikom finansowym firmy, w którą inwestuję. Różnica w porównaniu do normalnego inwestowania polega na tym, że najbardziej kontrowersyjne sektory (na przykład broń konwencjonalna lub nuklearna czy węgiel energetyczny) są wyłączone, a z pozostałych sektorów wybrane są firmy, które najlepiej wypadły w ocenie ESG. Na przykład pracują nad redukcją emisji w swojej działalności, mają dobre wyniki w obszarze bezpieczeństwa lub mają pozytywny wpływ na społeczności, w których działają.
    Jeśli jednak inwestor wybierze takie podejście, nie uda się mu uniknąć innych ważnych kontrowersyjnych sektorów – w portfelu tworzonym za pomocą ESG screen nadal można znaleźć spółki wydobywające ropę i gaz, elektrownie jądrowe czy firmy produkujące alkohol.
  1. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) – to podejście jest przeznaczone dla inwestorów, którzy oprócz maksymalizacji zysków finansowych chcą zmaksymalizować społeczną odpowiedzialność swoich inwestycji. Na tym poziomie w centrum zainteresowania jest to czym firma się zajmuje. Są to inwestycje wybrane w oparciu o określone zasady etyczne, mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnych skutków społecznych lub środowiskowych.
    W ramach SRI, oprócz najbardziej kontrowersyjnych sektorów, z funduszy inwestujących zgodnie z tą zasadą wykluczeni są producenci i dystrybutorzy paliw kopalnych oraz branże takie jak energetyka jądrowa czy hazard. Kryteria ESG dla funduszy SRI są bardziej rygorystyczne, ale w przeciwieństwie do inwestowania z pozytywnym wpływem, społecznie odpowiedzialne portfele nadal pozostają wystarczająco zróżnicowane. Inwestycje tego typu określane są również jako „jasnozielone” zgodnie z rozporządzeniem SFDR.
  1. Inwestowanie z pozytywnym wpływem (Impact investing) – na tym poziomie przedmiotem zainteresowania jest nie tylko „co” robi firma, w którą inwestuję, ale na co dokładnie kierowane są moje pieniądze. Jest to na przykład inwestowanie w firmy i projekty, które bezpośrednio rozwiązują problemy społeczne lub środowiskowe. Przykładem może być inwestycja w tzw. zielone obligacje, gdzie pozyskane z nich środki przeznaczane są wyłącznie na finansowanie zielonych projektów –⁠ na przykład na finansowanie zielonych budynków, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego transportu czy projektów recyklingowych. Obecnie oferta tak ukierunkowanych instrumentów inwestycyjnych jest bardzo ograniczona i w związku z tym nie jest możliwe stworzenie długoterminowej zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej opartej wyłącznie na tym stylu inwestowania. Inwestycje tego typu określane są również jako „ciemnozielone” zgodnie z przepisami SFDR.

Na co warto zwrócić uwagę?

Każdy inwestor może mieć inny powód wyboru zrównoważonego stylu inwestowania. Podsumowując, można jednak wyróżnić 3 główne podejścia do odpowiedzialnego inwestowania:

  • dzięki integracji ESG dostrzegam, że świat stoi przed wyzwaniami zarówno środowiskowymi, jak i społecznymi. Zastanawiam się, które spółki są najbardziej narażone na ryzyko w tych obszarach i czy raczej unikać inwestowania w nie, aby nie narażać wyników finansowych moich inwestycji.
  • Inwestując w sposób odpowiedzialny społecznie, chcę skupić się nie tylko na wynikach finansowych, ale także na tym, w co inwestuję i uwzględniać wpływ moich inwestycji na środowisko i społeczeństwo.
  • Inwestowanie z pozytywnym wpływem ma na celu inwestowanie pieniędzy z wymiernym pozytywnym skutkiem, tj. w firmy i projekty, które koncentrują się na kwestiach środowiskowych lub społecznych.

To, w jaki sposób i czy inwestor będzie inwestować odpowiedzialnie, zależy od jego strategii inwestycyjnej. W naszych Odpowiedzialnych portfelach postanowiliśmy podążać ścieżką odpowiedzialnego społecznie inwestowania. Możesz przeczytać, w jaki sposób tworzymy Odpowiedzialne portfele i jak porównujemy je z naszymi tradycyjnymi Portfelami na miarę w naszej Metodyce inwestycyjnej odpowiedzialnego inwestowania.


—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.