Podejścia do ESG i odpowiedzialnego inwestowania


Tym razem przyjrzymy się bliżej temu, jak podejść do odpowiedzialności w inwestowaniu. Każdy ma nieco inną własną definicję słowa „odpowiedzialny” czy „zrównoważony” i być może dlatego istnieje wiele różnych podejść do tego typu inwestycji.
W poprzednich artykułach przyglądaliśmy się już, czym jest odpowiedzialne inwestowanie i jak można mierzyć odpowiedzialność biznesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, w jaki sposób inwestorzy mogą konkretnie rozumieć zrównoważony rozwój w inwestowaniu.

Jak inwestorzy mogą podejść do odpowiedzialnego inwestowania?

Wybór odpowiedniej inwestycji należy do ważnych decyzji. Oprócz tego, że inwestycja musi pasować do celów inwestycyjnych, horyzontu i konkretnej sytuacji finansowej, dla wielu osób ważne jest również, aby odzwierciedlała ich osobiste wartości i moralne przekonania.

Jednak pomnażanie pieniędzy zgodnie z naszymi wartościami to nie jedyny powód do inwestowania zgodnie z zasadami ESG. Na przykład niektórzy inwestorzy chcą zdystansować się od kontrowersyjnych branż, ponieważ uważają, że takie inwestycje są zbyt ryzykowne i ich rentowność będzie w przyszłości zagrożona. Obok tego mogą się pojawić osoby, które chcą bezpośrednio finansować zielone projekty, na przykład kupując obligacje wyemitowane na budowę paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z surowością przyjętych kryteriów można wyróżnić 3 podstawowe podejścia do odpowiedzialnego inwestowania:

  1. Integracja ESG (ESG screen) – celem tego poziomu jest uniknięcie ryzyk ESG, które mogą zagrozić wynikom finansowym firmy, w którą inwestuję. Różnica w porównaniu do normalnego inwestowania polega na tym, że najbardziej kontrowersyjne sektory (na przykład broń konwencjonalna lub nuklearna czy węgiel energetyczny) są wyłączone, a z pozostałych sektorów wybrane są firmy, które najlepiej wypadły w ocenie ESG. Na przykład pracują nad redukcją emisji w swojej działalności, mają dobre wyniki w obszarze bezpieczeństwa lub mają pozytywny wpływ na społeczności, w których działają.
    Jeśli jednak inwestor wybierze takie podejście, nie uda się mu uniknąć innych ważnych kontrowersyjnych sektorów – w portfelu tworzonym za pomocą ESG screen nadal można znaleźć spółki wydobywające ropę i gaz, elektrownie jądrowe czy firmy produkujące alkohol.
  1. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) – to podejście jest przeznaczone dla inwestorów, którzy oprócz maksymalizacji zysków finansowych chcą zmaksymalizować społeczną odpowiedzialność swoich inwestycji. Na tym poziomie w centrum zainteresowania jest to czym firma się zajmuje. Są to inwestycje wybrane w oparciu o określone zasady etyczne, mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnych skutków społecznych lub środowiskowych.
    W ramach SRI, oprócz najbardziej kontrowersyjnych sektorów, z funduszy inwestujących zgodnie z tą zasadą wykluczeni są producenci i dystrybutorzy paliw kopalnych oraz branże takie jak energetyka jądrowa czy hazard. Kryteria ESG dla funduszy SRI są bardziej rygorystyczne, ale w przeciwieństwie do inwestowania z pozytywnym wpływem, społecznie odpowiedzialne portfele nadal pozostają wystarczająco zróżnicowane. Inwestycje tego typu określane są również jako „jasnozielone” zgodnie z rozporządzeniem SFDR.
  1. Inwestowanie z pozytywnym wpływem (Impact investing) – na tym poziomie przedmiotem zainteresowania jest nie tylko „co” robi firma, w którą inwestuję, ale na co dokładnie kierowane są moje pieniądze. Jest to na przykład inwestowanie w firmy i projekty, które bezpośrednio rozwiązują problemy społeczne lub środowiskowe. Przykładem może być inwestycja w tzw. zielone obligacje, gdzie pozyskane z nich środki przeznaczane są wyłącznie na finansowanie zielonych projektów –⁠ na przykład na finansowanie zielonych budynków, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego transportu czy projektów recyklingowych. Obecnie oferta tak ukierunkowanych instrumentów inwestycyjnych jest bardzo ograniczona i w związku z tym nie jest możliwe stworzenie długoterminowej zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej opartej wyłącznie na tym stylu inwestowania. Inwestycje tego typu określane są również jako „ciemnozielone” zgodnie z przepisami SFDR.

Na co warto zwrócić uwagę?

Każdy inwestor może mieć inny powód wyboru zrównoważonego stylu inwestowania. Podsumowując, można jednak wyróżnić 3 główne podejścia do odpowiedzialnego inwestowania:

  • dzięki integracji ESG dostrzegam, że świat stoi przed wyzwaniami zarówno środowiskowymi, jak i społecznymi. Zastanawiam się, które spółki są najbardziej narażone na ryzyko w tych obszarach i czy raczej unikać inwestowania w nie, aby nie narażać wyników finansowych moich inwestycji.
  • Inwestując w sposób odpowiedzialny społecznie, chcę skupić się nie tylko na wynikach finansowych, ale także na tym, w co inwestuję i uwzględniać wpływ moich inwestycji na środowisko i społeczeństwo.
  • Inwestowanie z pozytywnym wpływem ma na celu inwestowanie pieniędzy z wymiernym pozytywnym skutkiem, tj. w firmy i projekty, które koncentrują się na kwestiach środowiskowych lub społecznych.

To, w jaki sposób i czy inwestor będzie inwestować odpowiedzialnie, zależy od jego strategii inwestycyjnej. W naszych Odpowiedzialnych portfelach postanowiliśmy podążać ścieżką odpowiedzialnego społecznie inwestowania. Możesz przeczytać, w jaki sposób tworzymy Odpowiedzialne portfele i jak porównujemy je z naszymi tradycyjnymi Portfelami na miarę w naszej Metodyce inwestycyjnej odpowiedzialnego inwestowania.


—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *