Szukaj
Close this search box.

Czy rozumiesz czym jest ryzyko?

Mimo, że nie ma ogólnie przyjętej definicji słowa „ryzyko”, to termin ten można zdefiniować jako prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzyjemnego zdarzenia. To przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, istnieje zarówno możliwość zaistnienia zarówno straty jak i zysku. Zrozumienie ryzyka w kontekście finansowym jest podstawą udanego długoterminowego inwestowania.

Co to jest ryzyko?

Ryzyko opisuje niepewność zwrotu z inwestycji. Jest to prawdopodobieństwo utraty lub pomnożenia zainwestowanych środków. Różne inwestycje wiążą się z różnym poziomem ryzyka. Np. akcje są uważane za bardziej ryzykowne, ale prawdopodobnie przyniosą wyższe stopy zwrotu w dłuższej perspektywie niż obligacje. Mogą one jednak podlegać nieco większym wahaniom.

Generalnie inwestycje o wyższym stopniu ryzyka zwykle przynoszą wyższe stopy zwrotu. Dlatego inwestorzy, którzy chcą zwiększyć wartość swoich inwestycji i są przygotowani, że wartość ich inwestycji może spaść, wybiorą te bardziej ryzykowne. Nigdy nie ma jednak pewności co do uzyskania spodziewanej rentowności.

Jednocześnie nie istnieją żadne aktywa ani instrumenty finansowe, które wiązałyby się z zerowym ryzykiem. W Portu wierzymy, że odpowiednio zdywersyfikowany portfel z odpowiednim bilansem akcji, obligacji i gotówki, uwzględniający Twój apetyt na ryzyko, to najlepszy sposób pomnażania aktywów.

Ryzyko inwestycyjne występuje w wielu formach. Możemy wyróżnić:

  • Ryzyko inflacji – pojawia się, kiedy ceny towarów i usług rosną bardziej niż oczekiwano i może to skutkować zmniejszeniem ewentualnych zysków.
  • Ryzyko walutowe – związane jest z możliwością wahania kursu jednej waluty w stosunku do innej. W przypadku inwestycji w złotówkach, osłabienie innej waluty jest korzystne dla inwestora przy zakupie, natomiast osłabienie złotówki będzie korzystne przy sprzedaży.
  • Ryzyko stóp procentowych – polega na możliwości zmiany ceny obligacji w sytuacji zmiany stóp procentowych na rynku. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych,
  • Ryzyko systematyczne – dotyczy wszystkich podejmowanych działań inwestycyjnych i jest związane z wahaniami na rynku.
  • Ryzyko niesystematyczne – ryzyko związane z inwestycjami w akcje konkretnej spółki. Możliwe do zminimalizowania dzięki odpowiedniej dywersyfikacji portfela.
  • Ryzyko polityczne – dotyczy zmian w zakresie przepisów, których zmiana może wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą w kraju i, tym samym, na rentowność inwestycji.
  • Ryzyko płynności – ryzyko niezdolności wykonywania zobowiązań finansowych kontrahenta w danym momencie.
  • Ryzyko kredytowe – ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań zdolności kredytowej.

Na ryzyko inwestycyjne składa się wiele czynników, często losowych, na które nie mamy wpływu. Różnią się one złożonością i zmiennością zjawisk gospodarczych występujących w Twoim otoczeniu, jak i w samej inwestycji. Istotna jest świadomość, że ryzyko jest trudne do przewidzenia i nie da się go uniknąć, ale w długim horyzoncie inwestycyjnym rynek globalny rośnie, a wraz z nim mogą i Twoje inwestycje.

Jaki jest Twój stosunek do ryzyka?

Nikt nie lubi ryzyka, ale niektórzy lepiej je tolerują. Znajomość swojego stosunku do niego jest pierwszym krokiem do wyboru właściwej strategii inwestycyjnej. Jeśli wybierzesz bardziej ryzykowny portfel, to jego wartość może czasem spaść. Wtedy nie powinieneś panikować, ale trzymać się strategii (taka sytuacja z pewnością kiedyś będzie miała miejsce). Z drugiej strony, jeśli Twój portfel jest bardzo konserwatywny, wahania nie będą tak duże, ale istnieje ryzyko, że wysokość stopy zwrotu Cię rozczaruje. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zrezygnować z inwestycji, a jedynie określić własny poziom tolerancji ryzyka inwestycyjnego, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W inwestowaniu należy pamiętać o jednej podstawowej zasadzie: im większa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji, tym większe ryzyko poniesienia straty.

Ankieta inwestycyjna Portu pomoże Ci ocenić Twój apetyt na ryzyko. Na podstawie kilkudziesięciu pytań oszacujemy Twoje podejście do ryzyka i pomożemy Ci wybrać odpowiedni portfel i strategię inwestycyjną.

Na jakie ryzyko możesz sobie pozwolić?

Podstawową kwestią jest to, w jakim stopniu spadek wartości Twojego portfela wpłynąłby na jakość Twojego życia i Twoje plany.

Zastanów się czy zainwestowane środki nie są Ci potrzebne na co dzień i możesz poczekać, aż Twoja inwestycja odbuduje się po potencjalnym załamaniu. Czas, w którym inwestycja wróci do swojej pierwotnej wartości może się wahać od kilku miesięcy do kilku lat, wpływ na to będzie miało również to, jak i gdzie środki zostały zainwestowane. Dłuższy horyzont inwestycyjny to dobry sposób na zmniejszenie ryzyka, ale wymaga on odporności psychicznej i dyscypliny.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.