Czym jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie i ESG?

Jesteś osobą odpowiedzialną społecznie, która segreguje odpadki, bierze krótkie prysznice i jeździ samochodem elektrycznym? Jeśli tak, poniższy temat powinien przyciągnąć Twoją uwagę. Teraz w Portu, umożliwiamy inwestowanie zgodnie z wartościami, z którymi się utożsamiasz. Dzięki Odpowiedzialnym Portfelom, Twoje pragnienie czynienia dobra nie musi być sprzeczne z pragnieniem osiągnięcia wolności finansowej. Jak inwestować w sposób odpowiedzialny społecznie, co to jest ESG i dlaczego miałbyś temu tematowi poświęcić swoją uwagę? Wszystko to podsumujemy w niniejszym artykule.

Co stoi za rosnącym w siłę trendem odpowiedzialnego inwestowania?

Nasz świat stoi w obliczu wielu globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie i wyczerpywanie się zasobów naturalnych, rosnące nierówności społeczne oraz brak równowagi pomiędzy potrzebami gospodarczymi i potrzebami społeczeństwa. Mimo to, że w pierwszym rzędzie powinniśmy sami, na miarę naszych możliwości, zadbać o to, aby nasza planeta stała się lepszym miejscem do życia, prawdziwie osiągnięcie tego celu, wymaga zaprzęgnięcia do wspólnej pracy wielkich korporacji, które powinny włączyć poszanowanie dla zrównoważonego rozwoju w obręb swego funkcjonowania.

Organy regulujące, konsumenci i pracownicy coraz częściej domagają się, aby przedsiębiorstwa nie tylko osiągały zyski, ale także zwracały uwagę na konsekwencje swoich działań na środowisko i społeczeństwo, a także były transparentne w kontekście swoich działań. Nacisk na społeczną odpowiedzialność firm nie jest już czymś niezwykłym w środowisku inwestycyjnym. Coraz większe rzesze inwestorów interesuje nie tylko stopa zwrotu, ale także wpływ inwestycji na otaczające środowisko.

Oprócz możliwości pomnażania swoich pieniędzy w zgodzie ze swoimi przekonaniami, inwestorzy mają jeszcze jeden powód, by nakierować swoją uwagę na firmy zrównoważone społecznie. Dzięki ujęcia swojego biznesu w szerszym kontekście, w którym spółki zdają sobie sprawę z tego jaki wpływ wywierają na otoczenie ich decyzje i działania, mają one możliwość lepiej zarządzać ryzykiem i zapobiegać zagrożeniom. Innymi słowy, inwestując we własny zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwa mogą lepiej stawiać czoła globalnym wyzwaniom i kryzysom.

Utrzymywanie stabilności nie stoi na przeszkodzie w osiąganiu zysków – badania pokazują, że inwestowanie odpowiedzialne społecznie oferuje aprecjację na porównywalnym poziomie jak to tradycyjne. Co więcej, odpowiedzialne inwestowanie może przynieść nawet lepsze wyniki. Przykładem na to są również nasze Odpowiedzialne Portfele, które swymi historycznymi wynikami pokonują również oferowane przez nas tradycyjne Portfele na miarę. Dzieje się tak dlatego, że spółki zrównoważone społecznie nie rezygnują z celu jakim jest osiąganie zysku, a osiągają go dzięki działaniom niezagrażającym naszej planecie i społeczeństwu.

Jak ocenić, która firma zachowuje się odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony?

Pojęcie ESG stało się popularne w ostatnich latach ze względu na potrzebę dokonywania transparentnych ocen związanych z działaniami firm w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Termin ESG będący rozwinięciem angielskich słów „Enviromental”, „Social” i „Governance” jest jednym z instrumentów do mierzenia realnego wpływu na środowisko i społecznego aspektu odpowiedzialności firm. Dzięki tak opracowanemu konceptowi istnieje możliwość pozyskiwania i wartościowania informacji odnośnie tego w jaki sposób dana spółka oddziałuje na środowisko, na społeczeństwo i w jaki sposób jest zarządzana. Rating ESG identyfikuje i ocenia istotne możliwości i zagrożenia w obszarach E, S i G, w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych firmy.

ESG składa się z 3 podstawowych filarów:

Environmental – Środowiskowy

Filar ten obejmuje wszystko to, co dotyczy wpływu działalności spółki na środowisko naturalne. Od emisji gazów cieplarnianych czy innych substancji zanieczyszczających powietrze, wodę czy glebę poprzez eksploatację zasobów naturalnych (obejmuje to cały cykl materiałów wykorzystanych przy produkcji), gospodarki wodnej i wylesiania, aż po poszanowanie dla bioróżnorodności i wytwarzania nowych możliwości dla środowiska.

Ślad węglowy poszczególnych spółek jest stale monitorowany, wskazując na pośrednią bezpośrednią emisję szkodliwych substancji do atmosfery, jest więc konkretnym miernikiem faktycznego wpływu danej firmy jaki wywiera ona na naszą planetę.

Social – Społeczny

Ten filar można podzielić na dwa obszary, takie jak stosunek firmy do swoich pracowników oraz stosunek do swoich klientów i osób trzecich na których działalność firmy wywiera wpływ. W pierwszym obszarze ocenia się tutaj wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo miejsca pracy, traktowanie pracowników czy też nierówności dochodów ze względu na płeć. W drugim obszarze ocenia się między innymi czy działania związane z pozyskiwaniem surowców są etyczne, jakość i bezpieczeństwo produktów, ochronę prywatności lub sposób postępowania z danymi użytkowników.

Governance – Ład korporacyjny

W tym filarze ocenia się jak przestrzegane są prawa akcjonariuszy, czy kadra kierownicza jest wynagradzana uczciwe w kontekście dysproporcji płac i wyników finansowych spółek, czy firma płaci uczciwie podatki i czy nie dochodzi w niej do korupcji, nieuczciwej walki z konkurencją lub praktyk monopolistycznych.

Kto nadaje spółkom rating ESG?

Wraz z rosnącą popularnością inwestowania w ESG, rośnie także i liczba instytucji i firm, które dostarczają ocen ESG – do tych najbardziej znanych należy na przykład: Sustainanalitics, Bloomberg czy MSCI. Każda z nich ma swoją odrębną metodologię i skalę ocen, na podstawie której sporządza rating ESG. Dlatego, żeby móc miarodajnie porównywać ze sobą poszczególne spółki najlepiej wybrać jedną z nich i porównywać spółki w ramach jednej skali ocen.

Na Portu wybraliśmy ETF-y śledzące indeksy skomponowane przez MSCI – którego model oceny jest używany najdłużej i najczęściej spośród agencji przygotowujących ratingi ESG.  Z szerszym spojrzeniem odnośnie tego jak MSCI ocenia firmy pod kątem ESG, można zapoznać się w tym artykule na naszym blogu.

Dlaczego powinieneś inwestować w sposób odpowiedzialny?

Oprócz dobrego poczucia, że pomagasz planecie i oddajesz przysługę swoim dzieciom (bądź tym, które dopiero się narodzą), inwestowanie według zasad ESG opłaci się każdemu, kto wierzy, że bezczynność względem rujnowania naszego środowiska i ślepota na problemy społeczne będzie w przyszłości przynosić straty nam samym i społeczeństwu, w którym żyjemy.

Odpowiedzialne inwestowanie opiera się o unikanie inwestowania w firmy wystawione na zagrożenia środowiskowe i społeczne. Jeśli założymy na przykład, że zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi regulacje będą wpływać na funkcjonowanie firm, inwestowanie odpowiedzialne społecznie umożliwi Ci kierować kapitał do spółek, które są na takie zmiany dużo lepiej przygotowane, dzięki czemu ich wyniki finansowe nie podlegają zagrożeniom tego typu.

Co wynieść z tego artykułu?

Inwestowanie odpowiedzialne jest rozszerzeniem klasycznego inwestowania – nie zastępuję tradycyjnej analizy finansowej, ale uzupełnia ją i rozszerza. Dotychczas głównym celem spółek było generowanie zysku, ale ESG stara się wspierać firmy, które mają także inne cele, przede wszystkim w wymiarze ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności społecznej.

Ludzie często wyobrażają sobie, że zrównoważone inwestowanie wiąże się z niższymi stopami zwrotu, ale ten mit dawno został już obalony przez wiele badań, a teraz także udowadniają to również historyczne wyniki naszych Odpowiedzialnych Portfeli. W ten sposób każdy z nas może zastanowić się i wybrać, czy chce inwestować w spółki, które dążą do uczynienia świata lepszym. Jeśli Twojemu sercu jest bliskie dobro świata, czemu nie miałbyś inwestować zgodnie ze swoimi przekonaniami? Na Portu jest to teraz możliwe.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.