Szukaj
Close this search box.

Jak jest mierzona odpowiedzialność biznesu?

O odpowiedzialnym inwestowaniu i ESG możecie przeczytać w innym naszym artykule na blogu. Przyjrzyjmy się teraz jednak temu, jak ocenia się odpowiedzialność spółek i jak jest ona mierzona.

Tak zwane zrównoważone inwestycje często oznacza się skrótem ESG. Są to inwestycje, które oprócz osiąganego zysku finansowego uwzględniają także długoterminowe globalne cele w zakresie ochrony klimatu i odpowiedzialności społecznej.

Oceniając, czy dana inwestycja jest odpowiedzialna społecznie, w Portu przyjęliśmy 3 zasadnicze kryteria:

 • ESG rating,
 • intensywność emisji dwutlenku węgla,
 • wyłączenie konkretnych sektorów.

W dalszej części tekstu rozwiniemy znaczenie tych terminów w tym konkretnym kontekście. Oprócz tego, przyjrzymy się także pozostałym kwestiom, na przykład temu w jakim rozmiarze spółki korzystają z paliw kopalnych lub odwrotnie w jakim rozmiarze używają źródeł z energii odnawialnej przy osiąganiu swoich przychodów, jaki jest procent kobiet pomiędzy zatrudnionymi w przedsiębiorstwie i do jakiego stopnia rada nadzorcza jest faktycznie niezależna. Jeśli interesuje Cię jak konkretnie komponujemy nasze Odpowiedzialne Portfele ESG koniecznie zajrzyj do tego artykułu.

Czym jest rating ESG?

Jednym z terminów, o którym mówi się najczęściej przy mierzeniu odpowiedzialności społecznej jest rating ESG. Koncepcja ta zwraca uwagę na to, jak dana firma dba o środowisko (Environment), czy uwzględnia aspekty społeczne (Social) i jak radzi sobie w obszarze zarządzania lub inaczej „ładu korporacyjnego” (Governance).

MSCI zaproponowało badanie firm pod kątem ESG już w 1972 roku. Z obecnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że był to moment przełomowy. Wartości reprezentowane przez koncepcje ESG stopniowo przekonują coraz większą liczbę inwestorów, co skutkuje coraz większym strumieniem środków płynących w inwestycje zorientowane na zrównoważony rozwój.  Od momentu, w którym firma MSCI zaproponowała ocenę firm w oparciu o kryteria ESG, stała się ona liderem nie tylko w kontekście ratingu ESG, ale także w komponowaniu indeksów skoncentrowanych na ESG i odpowiedzialności społecznej.

My w Portu również korzystamy z danych i informacji udostępnianych przez MSCI przy komponowaniu naszych Odpowiedzialnych Portfeli. Dlatego właśnie przyjrzyjmy się dokładniej procesowi postępowania przy okazji tworzenia ratingu ESG przez firmę MSCI.

MSCI czerpie z ponad 1000 źródeł danych, gromadząc tym samym informacje z różnych miejsc:

 • Dokumenty korporacyjne: Raporty o wynikach gospodarczych, raporty zrównoważonego rozwoju, dobrowolnie upubliczniane dokumenty ESG.
 • Organizacje pozarządowe: ONZ i jej Cele Zrównoważonego Rozwoju, Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
 • Instytucje państwowe: Agencja Ochrony Środowiska USA, Europejski Bank Centralny, Taksonomia UE.
 • Media: Główne agencje informacyjne i gazety.
 • Alternatywne źródła danych: geomapowanie, dane dotyczące niedoboru wody, analiza ryzyka powodziowego.

Specjaliści poświęcający się analizie tych danych, tworząc rating ESG, stawiają sobie podstawowe pytania:

 1. Jakie są największe szanse i zagrożenia ESG, przed którymi stoi dana firma i jej branża?
 2. W jakim stopniu firma jest narażona na kluczowe zagrożenia i szanse?
 3. Jak dobrze firma zarządza tymi kluczowymi zagrożeniami i jak dobrze potrafi wykorzystać szanse?
 4. Jak wypadają wyniki firmy na tle konkurencji?

Ostatecznie rating ESG ocenia w ten sposób umiejscowienie firmy, w kontekście długoterminowym, względem 3 filarów E, S i G. Poszczególnym filarom przypisuje się mniejszą lub większą wagę na podstawie tego, jak bardzo są dla danej firmy istotne i jak mogą zagrozić lub wesprzeć jej przyszłą rentowność.  Jeśli na przykład dana firma pakuje swoje produkty do plastikowych opakowań, ocenie ESG będzie podlegało to w jakich sposób firma radzi sobie z odpadkami generowanymi przez te opakowania.

W ramach konkretnych filarów ocenia się ich działania w następujących obszarach:

Podział kryteriów ESG

Rating ESG

Na podstawie gruntownej analizy najważniejszych kwestii i wyzwań stojących przed spółką przyznawany jest rating ESG. Spółki dzieli się na 3 grupy:

MSCI rating ESG

Końcowy rating ESG może wpływać na decyzje inwestorów, pod kątem tego czy warto inwestować pieniądze w konkretną firmę czy nie. Ważne jest, by zrozumieć, że sam MSCI rating ESG nie mówi, czy działania danej firmy są odpowiedzialne – rating ESG ukazuje, jak poszczególne firmy długoterminowo zarządzają swoimi finansami w kontekście związanych z nią zagrożeń ESG w porównaniu z innymi firmami z danej branży. Może okazać się nawet, że spółka wydobywająca paliwa kopalne będzie miała rating ESG wyższy niż firma produkująca samochody elektryczne. Dlatego właśnie, abyśmy mogli w ogóle mówić o prawdziwie odpowiedzialnym inwestowaniu, musimy oceniać także inne kryteria, o których mówimy poniżej.

Jak ustanawiany jest rating ESG w ETF-ach?

W Portu inwestujemy przede wszystkim za pośrednictwem funduszy giełdowych (ETF), które zawierają dziesiątki czy nawet setki instrumentów różnych spółek. W przypadku ETF rating ESG jest następnie określany jako średnia ważona ratingów ESG poszczególnych spółek, których akcje lub obligacje są reprezentowane w funduszu.

A co z oceną ESG krajów?

Poszczególnym krajom i ich rządom także przydziela się rating ESG. MSCI ESG Government Rating na przykład ocenia, jak dany kraj narażony jest na ryzyka środowiskowe, społeczne i te związane z nieprawidłowym zarządzaniem.

Ekspozycja na zagrożenia z obszarów ESG i zarządzanie nimi ma ogromny wpływ na konkurencyjność i rozwój gospodarki danego kraju w dłuższym okresie. Tym samym na atrakcyjność danego kraju, jako miejsca odpowiedniego dla przyszłych inwestycji. W oparciu o takie same założenia, ratingowi ESG mogą także podlegać obligacje państwowe.

Intensywność emisji dwutlenku węgla

Inną wskazówką pomagającą przy ocenie odpowiedzialności firmy może być ilość produkowanych przez nią emisji CO2. To, że gazy cieplarniane powodują zmianę klimatu jest faktem naukowym. Jeżeli zatem inwestor chciałby wiedzieć, jak jego pieniądze przyczyniają się do zmiany temperatury naszej planety, intensywność emisji CO2 nie powinna umknąć jego uwadze.

Tak zwana „intensywność emisji dwutlenku węgla” obliczana jest przez różne niezależne agencje, jaką jest na przykład już wspomniane MSCI. Wskazuje na to, jak duża ilość emisji dwutlenku węgla jest produkowana przez firmę (w tonach dwutlenku węgla) na milion dolarów przychodu. Wartości obrazuje się na skali, na której mniejsze wartości są tymi lepszymi.

Podobnie jak w przypadku ratingów ESG, intensywność emisji CO2 jest brana pod uwagę również na poziomie funduszu na podstawie uśrednienia wag wartości tego wskaźnika dla poszczególnych spółek, które są częścią funduszu.

W Odpowiedzialnych Portfelach Portu wybrano takie instrumenty inwestycyjne, u których, w przeciwieństwie do standardowych instrumentów, intensywność emisji CO2 jest wyraźnie niższa – średnia redukcja intensywności emisji dwutlenku węgla wynosi około 40% w porównaniu z Portfelami tradycyjnymi.

Wykluczenie konkretnych sektorów

Nie podoba Ci się to, że posiadasz cześć udziałów w firmie produkującej papierosy lub automaty do gier hazardowych, a może chcesz całkowicie uniknąć ekspozycji na branżę paliw kopalnych? Odpowiedzialne inwestowanie daje Ci możliwość nieinwestowania w firmy, w które nie wierzysz i w branże, których nie chcesz wspierać.

Istnieją bowiem fundusze ETF, które unikają kontrowersyjnych sektorów i branży. Te najważniejsze z nich nie kupują akcji firm zbrojeniowych, tytoniowych czy akcji firm związanych z branżą gier losowych, hazardem i automatami do gier. Jeśli inwestor chce posunąć się jeszcze dalej w ramach swoich przekonań i inwestować w pełni odpowiedzialnie, ma możliwość inwestowania również z wykluczeniem innych kontrowersyjnych sektorów. Jeśli na przykład ochrona przyrody jest dla niego priorytetem, na pewno nie będzie chciał inwestować w branżę paliw kopalnych. Szczegółowe informacje o tym, które sektory zostały wykluczone w ramach naszych Portfeli ESG odnajdziesz w naszej Metodyce Odpowiedzialnego Inwestowania.

Co wynieść z tego artykułu?

Odpowiedzialność firm jest mierzona przez niezależne agencje na podstawie wcześniej ustanowionych kryteriów. Najbardziej pomocnym narzędziem w tym przypadku jest rating ESG, analiza intensywności emisji CO2 i wykluczanie konkretnych sektorów.

Jeśli więc inwestor chce podwyższać wartość swoich pieniędzy w sposób możliwie najbardziej korzystny dla planety, kryteria te są świetną pomocą w zestawieniu odpowiedzialnej strategii inwestycyjnej.  Z ratingu ESG, analizy intensywności emisji CO2 i wykluczenia poszczególnych sektorów korzystamy i my w Portu przy tworzeniu naszych Odpowiedzialnych Portfeli. Tym samym, odpowiedzialne inwestowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest teraz dostępne dla wszystkich inwestorów.

Żródła:

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.