Szukaj
Close this search box.

Ile musisz inwestować każdego miesiąca, aby zostać milionerem na starość?

Jednym z głównych wyzwań branży finansowej w Polsce jest uświadomienie Polakom, że muszą sami oszczędzać na swoją emeryturę. Nadchodzą czasy, w których emerytura państwowa będzie po prostu zbyt niska, aby umożliwić godne życie. Eksperci już od dawna dostrzegają, że czas ten zbliża się nieuchronnie. Niestety, informacja ta, wciąż niewystarczająco przebija się do powszechnej świadomości. Oczywiście, mając przed sobą wystarczająco długi horyzont inwestycyjny każdy może skorzystać z możliwości, aby zabezpieczyć się finansowo na starość.

Co więcej, przy odrobinie systematyczności, inwestując, możemy zbudować całkiem pokaźny majątek. Niestety, wciąż za mało zdajemy sobie sprawę, że ta możliwość jest w naszym zasięgu. Tym czasem, inwestowanie stało się naprawdę proste i łatwo dostępne. Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa na wyższą aprecjację pieniędzy odłożonych na starość.

Prognoza na przyszłość

Niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki „Prognozy ludności na lata 2023-2060”. Raport ten, nie pozostawiając złudzeń, wskazuje na wyraźny spadek liczby ludności w Polsce do roku 2060. Szacuje się, że liczba mieszkańców może spaść do 30,4 miliona osób w scenariuszu głównym, a nawet do 26,7 miliona w scenariuszu niskim, czyli pesymistycznym. To wyraźny sygnał, że nasze starzejące się społeczeństwo staje przed poważnymi wyzwaniami demograficznymi. Wobec tych prognoz, warto zastanowić się nad pytaniem, kto będzie utrzymywał wszystkie te osoby, które nie będą już zdolne do pracy i czy system emerytalny w obecnej formie mógłby wytrzymać takie obciążenie?

Źródło: GUS

Na ten moment, zarówno pracownicy jak i pracodawcy płacą składki emerytalne. Następnie, z tych środków finansowane są obecne świadczenia emerytalne. Innymi słowy system opiera się na zaufaniu i solidarności pokoleniowej, w którym wszyscy żyjemy przekonaniem, że taką samą solidarnością wykażą się przyszłe pokolenia.

Nawet jeśli możemy na to liczyć, to w momencie, w którym odsetek osób w wieku produkcyjnym względem osób po 65 roku życia znacznie się zmniejszy, składki emerytalne staną się dla osób pracujących wielkim obciążeniem lub po prostu pozyskiwane z nich środki będą niewystarczające, aby zapewnić emerytom godne życie.

Szacuje się, że liczba osób w wieku produkcyjnym będzie drastycznie spadać. W scenariuszu niskim liczba ta w 2060 roku wyniesie tylko 13,3 miliona, co oznacza spadek o 40% w porównaniu z rokiem 2022. W scenariuszu wysokim, czyli optymistycznym, spadek wyniesie 25%. Niezależnie od scenariusza, który się zrealizuje, oznacza to, że coraz mniej osób będzie pracować i płacić na fundusz emerytalny, a coraz więcej będzie korzystać z emerytur.

Źródło: GUS

Jakim ryzykiem obarczone jest oczekiwanie na emeryturę państwową?

Oczywiście, rządzący są świadomi tego faktu od wielu lat. W związku z tym, system emerytalny przeszedł od lat dziewięćdziesiątych sporo zmian łącznie z reformą w 1999 roku. Jednak, nie możemy być pewni, jak dokładnie będzie wyglądał system w momencie, w którym to nam przyjdzie pobierać świadczenia. Państwo jak dotychczas niezależnie od tego, kto sprawuje władzę dokonało wielu polaryzujących decyzji. Począwszy od zmian w OFE i próbie przedłużenia wieku emerytalnego, po wypłaty dodatkowych świadczeń, być może nadwyrężających finanse publiczne.

To wszystko sprawia, że w kwestii zabezpieczenia naszych finansów na starość, zaufanie do państwa jest obarczone dużym ryzykiem. Świadczą o tym wyliczenia ekspertów, niewydolny system, szacunki statystyków oraz niestety brak jednej myśli politycznej dotyczącej tych kwestii.

Sytuacja jest alarmująca już od dziesięcioleci, więc liczne rządy zdołały przygotować dla nas różne rozwiązania w postaci zachęt, aby inwestować na emeryturę samodzielnie. Oznacza to, że politycy są również świadomi tego, że poleganie tylko na państwowej emeryturze może skończyć się ubóstwem na starość. Wszystkie fakty nasuwają oczywisty wniosek – na ten moment nikt nie wie, czy przyszli emeryci będą mieli sensowną emeryturę, a wszystko wskazuje na to, że nie.

Jakie mam opcje?

W ramach przewidzianych przez państwo rozwiązań możemy samodzielnie i dobrowolnie inwestować w tak zwany III filar za pomocą kilku programów takich jak, związanych z miejscem pracy PPK i PPE oraz indywidualnych IKE i IKZE. Wszystkie one charakteryzują się różnymi udogodnieniami podatkowymi, ale są również obarczone licznymi uwarunkowaniami, które należy spełnić, łącznie z limitami wpłat oraz koniecznością wytrwania do osiągnięcia określonego wieku, aby skorzystać z udogodnień. Każdy inwestor musi zdecydować sam, czy chce skorzystać z programów oferowanych przez państwo i w jakim stopniu.

Niezależnie od podjętej decyzji, należy mieć również świadomość, że wspomniane ograniczenia można ominąć. Inwestowanie za pomocą tych programów można uzupełnić bądź zastąpić możliwościami, które oferuje rynek komercyjny, rozszerzając swoje możliwości o dodatkowe korzyści, których nie oferują państwowe programy. Jeżeli ktoś ceni wolność, prostotę, niskie koszty, żadnych limitów oraz chce wybrać produkt, który w naprawdę wierzy, dużo bardziej oczywistym rozwiązaniem będą Portfele na miarę Portu, lub dla bardziej doświadczonych inwestorów, samodzielne inwestowanie za pomocą Własnych strategii Portu.

Bądź „mądry przed szkodą”

Bieżące reagowanie na choćby jak najbardziej zasadne zagrożenia, które mają pojawić się w przyszłości, nie leży w naturze człowieka, a jest raczej wynikiem wielu bolesnych doświadczeń, z których wyciągnęliśmy lekcje. Wbrew pozorom, wypłacanie emerytur jest stosunkowo nowym wynalazkiem społecznym i być może nie wiemy jeszcze, co to znaczy być w tym odniesieniu „mądrym po szkodzie”. Albowiem, gdy ten mechanizm był w przeszłości adaptowany przez kolejne kraje, populacje tych państw dynamicznie rosły. Obecnie sytuacja się odwróciła, a fundamenty systemu emerytalnego, który dziś uważamy za oczywisty, z każdym rokiem kruszeją. Czy będziesz gotowy, żeby stawić temu czoło, gdy przyjdzie moment, w którym to Ty przejdziesz na emeryturę?

Dlatego, aby uniknąć twardego lądowania, musisz liczyć na siebie i zacząć działać już dziś. Na szczęście nie jesteś sam. Zabezpieczenie finansów na starość staje się coraz większą potrzebą, a my w Portu dostrzegamy ten problem i wychodzimy mu naprzeciw.

Sposób w jaki inwestujemy na Portu oferuje długoterminowe podnoszenie wartości Twoich pieniędzy. Ze względu na proste mechanizmy takie jak procent składany czy proste strategie inwestycyjne takie jak regularne wpłaty, inwestycje mają szansę rozwijać się wykładniczo. Nie musimy chyba mówić, że może przynieść Ci to naprawdę pokaźną stopę zwrotu, która znacznie przekroczy wysokość wpłaconych środków.

Im dłuższy horyzont inwestycyjny, czyli czas trwania Twojej inwestycji, tym mniejszych środków potrzebujesz, aby osiągnąć konkretny cel finansowy w przyszłości. Nasze dzieci oraz ludzie mniej więcej do 30 roku życia, zasilając comiesięcznie swoją inwestycję sumą poniżej 200 złotych, wciąż mają szansę stać się milionerami na starość, tylko za pomocą jednej tego typu inwestycji.

Potencjał inwestowania pasywnego

W tabelce poniżej możesz prześledzić wysokość comiesięcznych wpłat, tak aby po 65 roku inwestycja wypracowała 1 milion złotych. Wysokość comiesięcznej wpłaty przypisana jest liczbie lat inwestora w momencie rozpoczęcia inwestycji. Im bliżej upłynięcia horyzontu inwestycyjnego tym kwota comiesięcznej wpłaty staje się wyższa. Co dosadnie pokazuje, że im wcześniej zaczniesz inwestowanie tym lepiej.

Założona roczna stopa zwrotu nie wzięła się znikąd. 10,6% – właśnie taką roczną stopę zwrotu wypracował nasz dynamiczny portfel numer 10, który jest odpowiedni do długoterminowych celów inwestycyjnych takich właśnie jak emerytura.

Oczywiście, są to tylko uproszczone obliczenia, które pomijają inflację. We wcześniejszym artykule dokonaliśmy szczegółowych obliczeń pokazujących, ile powinieneś inwestować każdego miesiąca, aby później samemu wypłacać sobie comiesięczną emeryturę przez określoną liczbę lat.

Ta uproszczona tabelka pokazuje jednak jak wielki potencjał ma inwestowanie pasywne, jeśli tylko zaczniesz odpowiednio wcześnie, będziesz dokonywał regularnych wpłat oraz wytrwasz do momentu upłynięcia horyzontu inwestycyjnego.

Osoba, która od 1 roku życia zacznie inwestować 10 złotych miesięcznie, w wieku 65 lat stanie się posiadaczem blisko 1 miliona złotych. Wysokość wpłaconych środków przez ten czas wyniesie zaledwie 7 680 zł. Stopa zwrotu całej inwestycji wyniesie zaś niebotycznych 12 851%. Co by się jednak mogło się stać, gdyby, na początku dzięki zapobiegawczym rodzicom, a następnie samemu, dana osoba inwestowała każdomiesięcznie powiedzmy 500 złotych, aż do 65 roku życia, inwestując w Portfel Portu numer 10? W momencie, w którym nasza latorośl przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, będzie miała do swojej dyspozycji blisko 50 milionów złotych. Przypominamy, że w Portu posiadamy również konta dla dzieci, gdzie opłata wnosi zaledwie 0,25% rocznie.

Jak widać, nie jest to obietnica stania się milionerem w przeciągu jednego dnia, a podniesienie wartości tych środków zajęłoby całych 65 lat. Załóżmy, że dany inwestor przekonał się do inwestowania w wieku 33 lat, aby stać się milionerem na starość, musiałby zacząć inwestować przynajmniej 307 złotych miesięcznie. Osoba, która zrozumiała, że warto inwestować w wieku 45 lat, musiałaby wpłacać każdego miesiąca około 1 200 złotych, aby jej inwestycja wypracowała 1 milion złotych przy przyjętych założeniach.

Podejmij decyzję i miej to z głowy

Wbrew pozorom nie są to obietnice gruszek na wierzbie. Inwestowanie w ten sposób będzie wymagało dyscypliny i regularności. Osiągnięcie celu inwestycyjnego będzie okupione niewzruszonym trzymaniem się zasad inwestowania pasywnego. Przez tak długi okres, pracując na rynkach, nasza inwestycja będzie wystawiona na szereg różnego rodzaju kryzysów i okresów, długotrwałych spadków. Inwestor będzie musiał wytrwać w obliczu tego typu presji. Między innymi wzorem dla inwestorów w tym kontekście jest Warren Buffett, który konsekwentnie stosował się do zasady „kup i trzymaj”, która jest jedną z podstaw inwestowania pasywnego, dla którego portfele Portu są najbardziej odpowiednie.

Prognozy demograficzne GUS pokazują, że system emerytalny oparty na obecnych założeniach nie zapewni emerytom odpowiednio wysokiej emerytury. Co więcej, ciężko liczyć, że państwo rozwiąże problematyczną sytuację na czas, tym bardziej, że samo zachęci do samodzielnego inwestowania.

Inwestowanie to jedna z tych dziedzin, które nie przynoszą natychmiastowej gratyfikacji, a rezultaty najczęściej pojawiają się dzięki wytrwałości dopiero po latach. Podobnie dla wielu z nas, starość to daleka przyszłość, o której nawet nie chcemy jeszcze myśleć. Prawda jest jednak taka, że jeśli pomyślisz o niej już teraz, jedynie przez klika lub kilkanaście minut, bo tyle jest potrzebne, aby zarejestrować się na Portu online i dokonać pierwszej wpłaty, to nie będziesz musiał o niej myśleć już nigdy więcej. Dodatkowo, jeśli ustawisz stałe zlecenie przelewu w swoim banku, to zrobisz tak mało, a zarazem tak wiele, aby być szczęśliwym emerytem z zawsze pełnym portfelem. Nie zwlekaj, bo jak wykazaliśmy w tym artykule, im wcześniej zaczniesz, tym więcej na swojej inwestycji skorzystasz.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.