Szukaj
Close this search box.

Jak i kiedy dochodzi do rebalancingu mojego portfela?

Kiedy i jak dochodzi do rebalancingu mojego portfela?

Rebalancing chroni Cię przed wystawieniem na nadmierne ryzyko. Dba o to, by poszczególne składniki portfela zostały w takich samych proporcjach jakie ustalono na początku. Wraz z upływem czasu, kiedy ceny poszczególnych instrumentów w Twoim portfelu będą kształtować się w niezależny od siebie sposób, struktura portfela będzie ulegać większym lub mniejszym zmianom. Jeśli na przykład, w danym okresie ceny akcji urosną szybciej niż ceny obligacji, będzie także zwiększać się ich względna waga w Twoim portfelu, a wraz z tym jego ryzyko.

Każdy składnik Twojego portfela ma ustaloną, pożądaną wagę docelową. Kiedy bieżąca waga instrumentu odchyli się od docelowej o więcej niż dopuszczona granica, zachodzi potrzeba rebalancingu portfela w celu przywrócenia jego struktury. Tego typu odchylenie nazywane jest dryftem. W Portu definiujemy dryft jako względne odchylenie aktualnej wagi od docelowej. W celach obliczeniowych używamy poniższego wzoru:

Wzór na rebalancing

Tego typu dryft jest regularnie monitorowany, dlatego Ty nie musisz się tym martwić. W momencie, w którym odchylenie przekroczy granicę 10%, portfel podlega automatycznemu rebalancingowi. Dla przykładu, przyjrzyjmy się uproszczonemu portfelowi złożonemu jedynie z trzech aktywów:

Tabela, kiedy zachodzi potrzeba rebalancingu

W sytuacji zobrazowanej na tabeli powyżej, należałoby podjąć kroki do zmniejszenia dryftu – czyli wykonać rebalancing, aby proporcje wag instrumentów w portfelu wróciły najbliżej jak to tylko możliwe do wag docelowych. W zależności od okoliczności rebalancing może być przeprowadzony na kilka sposobów.

Rebalancing poprzez wpłatę/wypłatę

Tego typu rebalancing następuje zawsze, gdy do portfela wpłacisz nowe środki, otrzymasz diwidendę lub dokonasz wypłaty. Każdy przepływ gotówki w Twoim portfelu jest inteligentnie wykorzystywany w celu dokonania jego rebalancingu. Dzięki temu, że Portu ma możliwość kupowania części ułamkowych akcji lub ETF-ów, potrafimy skutecznie przeprowadzić rebalancing nawet w przypadku minimalnych przepływów gotówki.

Wpłaty: każda wpłata na Portu jest przemyślanie rozmieszczona między różne klasy aktywów, tak aby obniżyć zachodzący dryft. Najpierw kupowane są aktywa o największym ujemnym odchyleniu wagi, w stosunku do początkowej, aby przywrócić jej właściwy wymiar. Tego typu rebalancing jest najbardziej korzystny, dzięki temu, że wyraźnie zmniejsza potrzebę sprzedaży instrumentów, która doprowadziłaby do konieczności odprowadzenia podatku.

Bardzo dobrym sposobem jak utrzymać pożądany rozkład portfela bez konieczności sprzedaży aktywów, jest właśnie dokonywanie regularnych wpłat. Jeśli inwestując z Portu chciałbyś utrzymać dryft na poziomie zerowym (unikając tym samym potrzeby sprzedaży), należałoby wpłacać miesięcznie około 3-4% procent wartości portfela. Niemniej jednak, również mniejsze kwoty pomogą wyraźnie zmniejszyć dryft.

Wypłaty: podobnie jak w przypadku wpłat, także każda wypłata z Portu jest przeprowadzana w przemyślany sposób. Czyli tak, by po jej przeprowadzeniu wagi poszczególnych składników inwestycji były rozłożone w sposób odpowiadający pierwotnemu ustawieniu portfela. Najpierw sprzedawane są te instrumenty, których waga jest największa, czyli o największym dodatnim odchyleniu od wagi docelowej. Następnie, sprzedawane są kolejne instrumenty, tak aby portfel skorygował dryft uzyskując ponownie właściwą strukturę.

Należy pamiętać o tym, że sprzedaż papierów wartościowych może mieć konsekwencje podatkowe. Wypłata pieniędzy przed końcem horyzontu inwestycyjnego może także wpłynąć na osiągniecie celu inwestycyjnego.

Rebalancing poprzez kupno/sprzedaż

Jeśli nie dokonano żadnej wpłaty lub wypłaty przez dłuższy czas, a skład portfela przekroczył wyraźnie wagi docelowe, dojdzie do rebalancingu portfela za pomocą kupna i sprzedaży zawartych w nim instrumentów. Ta część aktywów, której waga wzrosła jest częściowo odsprzedawana, a za pieniądze uzyskane ze sprzedaży dokonywany jest zakup instrumentów reprezentujących niedoważoną część portfela, aby zmniejszyć poziom odchylenia. Zrównoważony portfel będzie miał strukturę podobną do tej docelowej. Inteligentny mechanizm Portu zawsze dokładnie obliczy, jakie operacje wykonać, by zoptymalizować jego skład, dzięki czemu Ty nie musisz robić tego sam.

Zmiana profilu ryzyka a rebalancing

Z rebalancingiem związana jest również zmiana profilu ryzyka. Jak już wiemy, rebalancing przywraca portfelowi jego docelową strukturę. Zmieniając profil ryzyka portfela w swoim Portfelu na miarę (poprzez przeciągnięcie suwaka w planowaniu portfela na koncie klienta) zmienisz jego skład – czyli zestawienie instrumentów i ich proporcje wagowe. Po dokonaniu i zatwierdzeniu zmiany, dojdzie do zakupu i sprzedaży instrumentów, aby portfel uzyskał nową pożądaną strukturę – niezależnie od rozmiaru sprzedaży i bez względu na konsekwencje podatkowe. Prosimy, abyś zawsze o tym pamiętał przy każdym przystąpieniu do zmiany profilu ryzyka portfela. W przypadku, w którym będziesz miał jakiekolwiek pytania nasza obsługa klienta jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Interesuje Cię, jaką strategię rebalancingu wybrało Portu, kontynuuj czytanie tutaj.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.