Szukaj
Close this search box.

Odpowiedzialne portfele – 5 mitów o odpowiedzialnym inwestowaniu ESG

Odpowiedzialne portfele – 5 mitów o odpowiedzialnym inwestowaniu ESG

Termin ESG w ostatnich latach przebił się do świadomości wielu inwestorów, jest również często obecny w mediach. Podobnie jak z wrzawą medialną w kontekście ochrony klimatu z odpowiedzialnym i zrównoważonym inwestowaniem związanych jest także wiele mitów. Niejednokrotnie już pisaliśmy o tym, co oznacza skrót ESG, jak dokonuje się oceny odpowiedzialności społecznej firm, jakie wyróżnia się podejścia do zrównoważonego inwestowania i jak dokonujemy wyboru instrumentów do Odpowiedzialnych portfeli w Portu. W tym artykule przyjrzymy się najczęstszym mitom, które są związane z tym sposobem inwestowania.

Mit 1 – Odpowiedzialne inwestowanie ESG nie przynosi zysków

Na początku przyjrzymy się największej obawie inwestorów, odnośnie tego, że zrównoważona inwestycja nie przyniesie im zysków. Jednak, jak pokazują różne badania, inwestowanie ESG może być nawet bardziej zyskowne, niż inwestowanie konwencjonalne. Istnieje wiele badań na ten temat, a ich wyniki zostały podsumowane np. w dużej metaanalizie (czyli zbiorczej analizie kilku badań cząstkowych), w której uczestniczył New York University.

Z analizy tej wynika, że w 59% przeprowadzonych badań dotyczących zwrotów z inwestycji ESG stwierdzono, że inwestycje zrównoważone miały takie same lub lepsze zwroty niż inwestycje tradycyjne. Wynika to z faktu, że w dłuższym okresie inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i zarządzania poprawiają wyniki finansowe. Tylko 14% wykazało negatywny wpływ uwzględnienia czynników ESG w inwestowaniu.

Ten mit obalają również Odpowiedzialne portfele Portu. Przy porównaniu ich historycznych wyników od 2013 roku, okazuje się, że wyniki Odpowiedzialnych portfeli przewyższają tradycyjne, nawet przy niższym ryzyku.

Mit 2 – Zrównoważone inwestowanie jest tylko dla wybranych

Kolejny mit związany z odpowiedzialnym inwestowaniem dotyczy błędnego przekonania, że są to inwestycje przeznaczone jedynie dla wąskiego grona osób. Coś zupełnie przeciwnego jest prawdą, a zrównoważone inwestowanie już dawno nie jest domeną ekologów i obrońców praw człowieka. Dzięki nowoczesnym instrumentom, inwestowanie zgodne z własnymi wartościami jest dostępne dla każdego inwestora, co potwierdza fakt, że do tego typu inwestycji płynie coraz więcej pieniędzy.

Według Global Sustainable Investment Alliance aktywa ESG w 2020 roku przekroczyły równowartość 35 bilionów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 50% od 2016 roku. Tym samym inwestycje ESG stanowią jedną trzecią wszystkich globalnych aktywów pod zarządzaniem zatem, nie są marginalnym rodzajem inwestycji.

A co z funduszami ETF, które uwzględniają ESG? Jak pokazuje Statista, wartość aktywów lokowanych w ETF-ach, które w ramach swej strategii uwzględniły cele środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, znacząco wzrosła z 5 miliardów USD w 2006 roku do 391 miliardów USD w 2021 roku. W Europie inwestycje koncentrujące się na ESG cieszą się szczególną popularnością. W 2022 roku w zrównoważonych funduszach ETF inwestorzy ulokowali 65% wszystkich zainwestowanych środków.

Mit 3 – Inwestycje ESG to tylko greenwashing

Niestety wraz z rosnącą popularnością zrównoważonego inwestowania, zwiększa się także liczba przypadków, gdzie jako odpowiedzialne są przedstawiane inwestycje, które z ESG nie mają nic wspólnego. Tak zwany greenwashing jest praktyką polegającą na prezentowaniu produktów i usług lub inwestycji jako bardziej zrównoważonych niż w rzeczywistości są, tylko po to by sprawić określone wrażenie na potencjalnych klientach i konsumentach.

Aby to właściwie zrozumieć należy przede wszystkim wiedzieć czym jest ESG i jak je mierzyć. Dlatego opracowano różne odpowiednie narzędzia, które starają się odpowiedzieć na to pytanie. Istotne są przede wszystkim ratingi ESG, intensywność emisji CO2, a inwestujac można wykluczyć konkretne branże i sektory, które nie mają ze zrównoważonym rozwojem wiele wspólnego. Więcej o tym jak mierzyć zrównoważony rozwój pisaliśmy w tym artykule.

Aby uniknąć greenwashingu, ważne by śledzić ratingi renomowanych firm, do najbardziej cenionych należy MSCI.  Są to niezależne firmy, które czerpią dane z setek do tysięcy różnych źródeł pochodzących od organizacji pozarządowych czy instytucji rządowych. Na podstawie takiego bogactwa informacji, firmy ratingowe są w stanie wystawić odpowiednią ocenę ESG.

Mierzenie tego jak bardzo firmy są zrównoważone to stosunkowo nowa branża i jak każda nowa dziedzina jest stale ulepszana i rozwijana. Niestety, wciąż można natrafić na pułapki z tym związane. Nie czekając na to, aż rynek sam się ureguluje, prawodawcy, rządy i instytucje regulujące próbują zabezpieczyć rynek i jego członków poprzez odpowiednie prawodawstwo odnośnie raportowania ESG.

Na przykład w Europie, obowiązuje już regulacja SFDR, która zobowiązuje banki, firmy ubezpieczeniowe, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a nawet doradców finansowych do ujawniania informacji na temat ryzyka dotyczącego produktów mających spełniać wymagania zrównoważonego rozwoju. Dzięki regulacjom i ogólnodostępności danych będzie o wiele łatwiej ocenić, która z firm działa zgodnie z ideami ESG, a która chce się tylko tak prezentować, wykorzystując ESG jedynie dla swojego marketingu.

Mit 4 – Inwestycje ESG są bardziej ryzykowne

Jeśli skupimy się na ryzyku, według badania i analiz MSCI akcje o wysokim ratingu ESG przynoszą lepsze zwroty. Przyjrzyjmy się więc na rozwój indeksu MSCI World z ostatnich 10 lat. Zauważymy, że większość akcji, które znalazły się w dolnej piątce części oceny czynników ESG, doświadczyła prawie 3 krotnego spadku w porównaniu z akcjami, które znalazły się w górnej piątce według kryteriów ESG.

Do firm, które potwierdzają, że w kryzysie fundusze ESG radzą sobie lepiej dołączyła także firma Morgan Stanley. W swoim raporcie stwierdziła, że podczas spadków na rynkach w latach 2004-2018 zrównoważone fundusze doświadczały spadków wartości o 20% niższych niż tak zwane tradycyjne fundusze.

Jakie są tego przyczyny? Firmy, które podchodzą do inwestowania odpowiedzialnie, potrafią lepiej zarządzać ryzykiem i zapobiegać mu. Dzięki temu są przystosowane do funkcjonowania w długim okresie, a ryzyka takie jak zmiany klimatu, regulacje prawne, niezadowolenie pracowników, nieprzejrzyste zarządzanie, zmienność cen paliw kopalnych i inne, nie wywierają na nie, aż takiego wpływu jak na firmy o niskim ratingu ESG. Z tego względu inwestycje w takie firmy są bardziej odporne na globalne wyzwania, dzięki czemu mogą być mniej ryzykowne w dłuższej perspektywie.

Mit 5 – Zrównoważony rozwój jest drogi

Jeszcze kilkanaście lat temu inwestorzy mieli ograniczony wybór, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne. Mogli sami wybierać papiery wartościowe lub korzystać z drogich funduszy inwestycyjnych aktywnie zarządzających majątkiem klientów. Jednakże rozpowszechnienie ETF-ów i funduszy indeksowych obniżyło koszty dla wszystkich inwestorów, zapewniając jednocześnie przejrzystość – inwestor może sprawdzić w jakie spółki w ramach ETF-u inwestuje.

Inwestowanie w indeksy zrobi dla zrównoważonego inwestowania dokładnie to samo, co zrobiło dla tradycyjnych inwestycji w akcje i obligacje – doprowadzi do rewolucji. Jeszcze do niedawna zrównoważone strategie inwestycyjne były dostępne jedynie poprzez drogie fundusze zarządzane aktywnie. Obecnie jednak istnieje mnóstwo ETF-ów które skoncentrowane są na inwestowaniu ESG. Zrównoważone fundusze indeksowe ETF pomagają obniżyć ogólny koszt inwestowania, jednocześnie rozszerzając bogactwo zrównoważonych produktów inwestycyjnych.

Jak skorzystać z tego artykułu?

Inwestowanie ESG jest całkiem nową dziedziną i właśnie dlatego możemy spotkać się jeszcze z wieloma mitami na jego temat. W tym artykule przyjrzeliśmy się tym najczęściej spotykanym i rozprawiliśmy się z nimi za pomocą danych, liczb i faktów.

Inwestowanie odpowiedzialne i zrównoważone jest w dzisiejszych czasach bardzo proste i łatwo dostępne. Udowadniają to także nasze Odpowiedzialne portfele. Ta „nowość” jest nie tylko korzystna dla dobrostanu planety, ale także wykazuje potencjał na wyższe zyski przy mniejszym ryzyku.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.