Szukaj
Close this search box.

Nowe fundusze ETF w naszej ofercie: AI, Indie, obronność i nie tylko

W naszej ofercie instrumentów znajdziesz teraz nowe fundusze ETF, które oferują możliwość inwestowania na kolejnych obiecujących rynkach i w dynamicznych sektorach. W tym artykule przedstawiamy każdy z nich i zastanawiamy się, dlaczego mogą one stanowić ciekawą ofertę inwestycyjną.

Sztuczna inteligencja (AI) i Big Data

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C śledzi wyniki spółek działających w obszarze sztucznej inteligencji (AI) i Big Data. Technologie te stają się coraz częściej wykorzystywane w wielu różnych sektorach gospodarki, a inwestycje w tym obszarze mają szerokie perspektywy dalszego wzrostu. Plusem jest, że instrument ten uwzględnia kryteria środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG).

Sztuczna inteligencja posiada ogromny potencjał dla innowacji i oczekuje się, że zrewolucjonizuje wiele obszarów gospodarki. Już teraz nadaje nową jakość i przeobraża niektóre branże, dzięki łatwości z jaką integruje się z już istniejącymi procesami wewnątrz firm i instytucji. Oferuje nowe możliwości w obszarach takich jak opieka zdrowotna, finanse, handel, transport czy produkcja. Wzrost rynku AI napędza rosnące zapotrzebowanie na te rozwiązania technologiczne, ponieważ potrafią one usprawnić procesy wewnątrz firm i zwiększyć produktywność. Przykładowo, branża opieki zdrowotnej już teraz wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy obrazów medycznych, prac nad tworzeniem nowych leków, medycyny spersonalizowanej czy optymalizacji opieki nad pacjentem. Sztuczna inteligencja może odegrać również kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu i zrównoważony rozwój, gdzie jest już wykorzystywana do modelowania klimatu, optymalizacji energii odnawialnej i monitorowania środowiska. Oczekuje się, że rynek sztucznej inteligencji będzie rósł w tempie około 28% rocznie do 2030 roku, przy czym największym motorem wzrostu będą Stany Zjednoczone.

Instrument ten koncentruje się również na branży „wielkich zbiorów danych” (Big Data), które przekraczają możliwości tradycyjnych baz danych i narzędzi do ich przetwarzania, dlatego posiłkują się wsparciem sztucznej inteligencji. W dziedzinie sprzedaży i marketingu umożliwiają one lepsze pozycjonowanie reklam i kampanii marketingowych, w opiece zdrowotnej usprawniają możliwości spersonalizowanej medycyny i badań nad chorobami, natomiast w usługach finansowych pomagają przeanalizować większość ilość danych przy analizie rynku i wykrywaniu oszustw. Perspektywy na przyszłość są pozytywne dzięki stale rosnącej ilość danych oraz ciągłego rozwoju w zakresie technologii ich przetwarzania i analizy. Standardowo, w przypadku spółek wzrostowych, do których zaliczają się firmy z obszaru sztucznej inteligencji i Big Data, istotnym ryzykiem inwestycyjnym pozostaje scenariusz, w którym rozwój branży AI nie spełni jednak oczekiwań inwestorów.

Instrument obejmuje akcje dużych, średnich i małych spółek z rynków rozwiniętych i wschodzących. W skład tego instrumentu wchodzą akcje 100 spółek, na przykład NVIDIA, Meta, AMD, Alphabet, Salesforce i Samsung.

Przemysł wodorowy

Kolejną nowością jest inwestycja tematyczna w przemysł wodorowy, czyli wykorzystanie wodoru jako czystego źródła energii. L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc obejmuje globalne spółki z branży wodorowej działające w obszarach od dostaw energii, produkcji i dystrybucji wodoru, po magazynowanie i końcowe wykorzystanie.

Technologie i paliwa oparte na wodorze mogą zapewnić niskoemisyjne alternatywy w wielu branżach, dlatego właśnie wodór jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących długoterminowych możliwości inwestycyjnych w sektorze czystej energii. Przewiduje się, że wodór odegra ważną rolę w wysiłkach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przejścia na zrównoważone źródła energii.

Największym motorem zużycia czystego wodoru do 2050 roku powinien być transport – drogowy, lotniczy i morski. Kolejnym obiecującym obszarem wykorzystania wodoru w przyszłości powinna być branża grzewcza, zwłaszcza wykorzystanie ciepła w przemyśle. Wodór mógłby w tym kontekście z powodzeniem zastąpić gaz ziemny. Już teraz rządy państw wspierają przyspieszenie produkcji i wykorzystania wodoru. Podkreślają one rolę wodoru w swoich strategiach energetycznych na nadchodzące lata oraz zaczynają wprowadzać politykę zachęcającą do zwiększonego popytu na niskoemisyjny wodór jako alternatywę dla paliw kopalnych w sektorach takich jak przemysł ciężki i transport. Z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego należy pamiętać, że chociaż wodór pozostaje perspektywicznym paliwem, a wiele analiz branżowych potwierdza jego potencjalne zastosowania, to do komercyjnego użycia na szeroką skalę jeszcze długa droga.

Przykładami spółek, w które można inwestować za pośrednictwem tego funduszu ETF, są Siemens Energy, Hyundai, Ørsted i Air Liquide.

Przemysł obronny

Rozwój w dziedzinie przemysłu obronnego można teraz śledzić na giełdzie dzięki funduszowi HANetf Future of Defence UCITS ETF, który obejmuje akcje spółek wprowadzających innowacje w zakresie technologii wojskowych, nowoczesnych działań wojennych, a także cyber-bezpieczeństwa. W składzie tego ETF-u można znaleźć takie firmy jak Rheinmetall, Safran, CyberArk czy Palantir.

Wraz z innowacjami technologicznymi i rosnącymi napięciami geopolitycznymi oczekuje się, że przemysł obronny będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w globalnej polityce i gospodarce. W 2022 roku na obronność wydano 2,2 bilionów dolarów, czyli najwięcej w historii. Jednakże, nawet pomimo tych rekordowych wyników, większość europejskich państw członkowskich NATO nadal nie osiąga poziomu 2% PKB na wydatki w tym zakresie, co zostawia przestrzeń na dalszy rozwój branży. Ponadto, gwałtowny wzrost liczby ataków cybernetycznych zwiększa zapotrzebowanie na cyber-obronę, ale także na obronę fizyczną. Przewidywana stopa wzrostu do 2027 roku dla sektora obronnego wynosi 5,6%, a dla samego rynku obronności cybernetycznej nawet 8,9%. Jednakże należy być świadomym, że zmienność geopolityczna może wpływać na bieżące wyniki przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz na ogólną perspektywę dla całej branży obronnej. Ponadto, inwestycje w technologie obronne są silnie uzależnione od regulacji rządowych i międzynarodowych, a także narażone na ryzyka związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG).

Przemysł energetyczny

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C śledzi wyniki spółek energetycznych działających w sektorze wydobycia, produkcji i dystrybucji energii na całym świecie.

Sektor energetyczny jest kluczowym filarem globalnej gospodarki, a inwestowanie w niego może zapewnić stabilne zwroty i dywersyfikację portfela. Biorąc pod uwagę globalne zapotrzebowanie na energię w krótkim terminie, popyt na ropę i gaz pozostaje stabilny, chociaż zaostrzone przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla i rosnąca popularność alternatywnych odnawialnych źródeł energii stanowią wyzwanie dla tradycyjnych spółek energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Właśnie z tego powodu, przemysł naftowy i gazowy przechodzi poważną transformację stawiając czoło dążeniu świata do dekarbonizacji. W rezultacie wiele firm naftowych i gazowych dywersyfikuje swoją działalność w kierunku energii odnawialnej i inwestuje w innowacje technologiczne, aby pozostać konkurencyjnymi. Przykłady obejmują firmy takie jak BP, Royal Dutch Shell i TotalEnergies, które zobowiązały się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Z punktu widzenia ryzyk inwestycyjnych warto pamiętać, że przynajmniej w krótkim okresie, wyniki inwestycyjne wspomnianego funduszu ETF wykazują wysoką korelację z cenami ropy naftowej, które są z kolei zależne od globalnej koniunktury gospodarczej.

Najliczniej reprezentowane są firmy ze Stanów Zjednoczonych (Exxon, Chevron, ConocoPhillips), ale są też gracze z Europy (Shell, TotalEnergies, BP), Kanady (CND Natural Resource), Australii czy Japoynii.

Akcje indyjskie

Ten ETF oferuje możliwość inwestowania w akcje indyjskie o dużej i średniej kapitalizacji, obejmujące około 85% indyjskiego rynku, oraz pozwala partycypować w dynamicznym rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego Indii.

Indie są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie z ogromnym i stale rosnącym rynkiem konsumenckim oraz młodą populacją, która jest zaznajomiona z technologią. Ponadto, w kraju stale przebiegają reformy gospodarcze, które wspierają dalszy rozwój Indii. Perspektywy dla indyjskiej gospodarki są więc więcej niż optymistyczne, z dużym potencjałem na długoterminowy wzrost napędzany czynnikami takimi jak urbanizacja, rozwój infrastruktury, cyfryzacja oraz inwestycje zagraniczne. Perspektywy dalszego wzrostu gospodarczego są przede wszystkim podkreślane przez silne trendy demograficzne, w tym coraz silniejszą klasę średnią i młodą siłę roboczą. Przy inwestowaniu w akcje indyjskie należy jednak mieć na uwadze specyficzne ryzyko związane z rynkami wschodzącymi. Obejmuje ono takie aspekty jak niestabilność polityczna, różnice w regulacjach prawnych oraz wahania walutowe.

Najliczniej reprezentowane w funduszu iShares MSCI India UCITS ETF są spółki z sektora finansowego, ale znajdują się w nim także spółki z sektora podstawowych dóbr konsumenckich, technologicznego oraz energetycznego. Konkretnie, są to na przykład spółki takie jak Reliance Industries, Infosys, Tata Motors, HDFC Bank i inne.

Chińskie akcje

Chiński rynek akcji oferuje możliwości inwestowania w szeroką gamę spółek, od tradycyjnych banków i firm ubezpieczeniowych po firmy energetyczne i przemysłowe, firmy technologiczne i innowacyjne startupy. iShares MSCI China A UCITS ETF ma w składzie kluczowych graczy, takich jak Tencent, Alibaba, BYD, PetroChina, China Construction Bank i Ping An Insurance. Daje to interesującą okazję do uzyskania ekspozycji na wiele sektorów za pośrednictwem jednego instrumentu inwestycyjnego.

Chińska gospodarka jest jedną z największych na świecie, z rocznym wzrostem PKB na poziomie około 6-8% w latach ubiegłych. Chociaż w nadchodzącym czasie spodziewane jest niewielkie spowolnienie, trwające reformy strukturalne i modernizacje infrastruktury mogą napędzać dalszy wzrost w przyszłości. Chiny koncentrują się na rozwoju sektorów takich jak handel elektroniką, najnowocześniejsze technologie i zielona energia. Oczekuję się, że dalsze inwestycje w energię, transport i technologię wyniosą setki miliardów dolarów. Dla inwestorów inwestowanie w chińskie akcje może być zatem okazją do wykorzystania możliwości, które pojawiają się na tym perspektywicznym rynku. Chociaż rynek chiński oferuje wiele perspektywicznych możliwości, istotne jest świadome podejście do związanych z nim ryzyk. Inwestycje w chińskie akcje mogą narażać na ryzyko sankcji, wynikające z napięć na Tajwanie, które mogą ograniczyć handel międzynarodowy i dostęp do rynków globalnych dla chińskich podmiotów. Dodatkowo, potencjalne spowolnienie gospodarcze w Chinach może negatywnie odbić się na wynikach finansowych spółek.

Chińskie obligacje

ETF zawiera obligacje o ratingu inwestycyjnym denominowane w chińskich juanach (CNY) i emitowane przez Ministerstwo Finansów Chińskiej Republiki Ludowej i tamtejsze banki państwowe.

Inwestowanie w chińskie obligacje może być atrakcyjnym sposobem na dywersyfikację portfela i osiągnięcie atrakcyjnych zwrotów. Wraz z rosnącą międzynarodową integracją chińskich rynków i coraz większym naciskiem na liberalizację rynków finansowych w Chinach, inwestowanie w dynamiczny i szybko rozwijający się chiński rynek obligacji może być sposobem na wzmocnienie portfela. Instrument iShares China CNY Bond UCITS ETF USD obejmuje obligacje o szerokim wachlarzu terminów zapadalności, od obligacji krótkoterminowych (poniżej 1 roku do terminu zapadalności), przez obligacje średnioterminowe (od 1 do 10 lat), po obligacje długoterminowe (ponad 20 lat do terminu zapadalności). Oprócz ryzyk wymienionych powyżej, inwestując w chińskie obligacje należy także pamiętać o ryzyku związanym z wahaniami kursu walutowego chińskiego juana. Wahania te mogą wpłynąć na stopy zwrotu z inwestycji.

Jeśli którykolwiek z omówionych instrumentów przykuł Twoją uwagę, rozważ ich wykorzystanie w celu zdywersyfikowania swoich portfeli inwestycyjnych. Przy okazji warto wspomnieć, że od 1 maja wejdzie w życie nowy cennik, a liczba instrumentów i strategii nie będzie już wpływać na wysokość opłaty za zarządzanie. Żegnamy się z obowiązującymi do końca kwietnia planami cenowymi. Teraz będziesz mógł mieć nieograniczoną liczbę strategii, a Twoja opłata pozostanie bez zmian.

Jeśli jednak, nie masz jeszcze własnej strategii, ale rozważasz jej założenie po przeczytaniu tego artykułu, koniecznie sprawdź naszą pełną ofertę funduszy ETF, a także akcji. Jest ona bardzo zróżnicowana, więc każdy może inwestować zgodnie ze swoimi preferencjami.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Materiał nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.