Szukaj
Close this search box.

Mniej opłat, więcej możliwości – przedstawiamy nowy cennik

W Portu przekroczyliśmy kamień milowy 5 miliardów złotych pod zarządzaniem, a to dzięki zaufaniu, którym stale obdarzają nas dotychczasowi i nowi inwestorzy. Dzięki Twojemu wsparciu kontynuujemy ulepszanie naszych usług, tak aby były jeszcze lepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Właśnie dlatego wprowadzamy strategiczne zmiany w naszej Tabeli Opłat, które podkreślają nasze zaangażowanie w budowanie wzajemnie korzystnych partnerskich relacji z naszymi klientami. Naszym nadrzędnym celem jest uczynienie długoterminowego inwestowania na platformie Portu jeszcze bardziej efektywnym i prostym. W tym artykule przedstawiamy nowe zmiany w strukturze opłat, które wejdą w życie 1 maja 2024 roku.

Inwestycje rosną = opłaty maleją

Dla klientów, którzy inwestują z nami długoterminowo, a wartość ich inwestycji z czasem rośnie, wprowadzamy nowość, która czyni inwestowanie z nami jeszcze bardziej opłacalnym. W przypadku Portfeli, Strategii oraz Crypto wprowadzamy nowy system podziału ze względu na wartość inwestycji, w którym obniżamy opłaty dla klientów posiadających wyższą wartość aktywów zainwestowanych łącznie w te produkty (patrz tabela poniżej).

Obowiązująca stawka opłaty za zarządzanie dla produktów Portfele, Strategie i Crypto ma zastosowanie do wszystkich aktywów zainwestowanych przez Klienta w te produkty.

Podana stawka opłaty za zarządzanie dotyczy wszystkich zainwestowanych środków w Portfele, Strategie i Crypto, niezależnie od tego czy inwestycja jest prowadzona w polskich złotych czy euro. W przypadku konta w euro wartość inwestycji jest po prostu przeliczana po dziennym kursie wymiany EBC w celu ustalenia stawki opłaty.

Dodatkowo pozostawiamy nasz Program zniżkowy, który także łączy się z nowymi stawkami opłat za zarządzanie. Jest to Program stworzony dla inwestorów długoterminowych, którzy mogą jeszcze bardziej obniżyć swoje opłaty. Przykładowo, inwestor z łącznymi aktywami w wysokości 115 tysięcy złotych w takich produktach jak Portfele, Strategie i Crypto może otrzymać dodatkowe 40% zniżki długoterminowej (15 letni horyzont inwestycyjny), co pozwoli mu obniżyć całkowitą opłatę za zarządzanie inwestycjami w ramach tych produktów do poziomu zaledwie 0,48%. Co ważne, deklarowany horyzont inwestycyjny w żaden sposób nie ogranicza możliwości zakończenia inwestycji przed jego upływem. W takim wypadku poziom opłat wraca jedynie do poziomu przed zadeklarowaniem zniżki (zatem maksymalnie do 1%). Warto również podkreślić, iż Portu nie pobiera od klienta żadnych innych opłat niż opłata za zarządzanie, takich jak np. prowizja za przewalutowanie, prowizje za transakcje czy prowizje za nowe wpłaty.

Ujednolicenie opłaty za Strategie na 1% rocznie

W zgodzie z naszym zobowiązaniem do przejrzystości i prostoty ujednolicamy także cenę naszych Strategii. Od teraz wprowadzamy podstawową roczną opłatę o takiej samej wysokości jak w przypadku Portfeli na miarę, czyli 1%. W ten sposób dochodzi do zrównania wcześniejszych planów cenowych Standard, Plus i Premium w jeden. Zmiana ta pozwoli wszystkim inwestorom, którzy posiadają Własne Strategie lub Strategie Tematyczne, przy wyraźnie niższych kosztach, korzystać z pełnej funkcjonalności produktu bez ograniczeń, co uprzednio było możliwe jedynie w planie Premium.

Na przykład, nie ma już konieczności pilnowania liczby strategii czy instrumentów w ramach swojego konta. Ta korzyść, pierwotnie zarezerwowana tylko dla klientów korzystających z planu Premium, jest teraz dostępna dla wszystkich. W ramach opłaty klient otrzymuje również możliwość korzystania z automatycznego rebalancingu. Wierzymy, że zmiany te sprawią, że inwestowanie dla tych, którzy chcą budować swoje własne strategie inwestycyjne z ETF-ów i akcji, będzie jeszcze bardziej efektywne.

Co pozostaje bez zmian?

Jak już wspominaliśmy, wszystkie korzyści, które były już wcześniej zawarte w opłacie za zarządzanie, pozostają bez zmian. Nie pobieramy żadnych opłat za kupno i sprzedaż papierów wartościowych, wejście lub wyjście z inwestycji, opłat za przewalutowanie, przechowywanie papierów wartościowych, za rebalancing czy prowizji od wyników.

Opłata za Rezerwę Inwestycyjną pozostaje na niskich 0,25% rocznie (niezależnie od ilości środków). Podobnie opłata kont dla dzieci również pozostaje na tym samym atrakcyjnym poziomie 0,25% rocznie.

Wartość środków znajdujących się w ramach Rezerwy Inwestycyjnej w euro oraz w inwestycjach dzieci nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wartości zainwestowanych środków, na podstawie którego ustalana będzie wysokość opłaty za zarządzanie dla produktów Portfele, Strategie oraz Crypto.

Przykład ilustracyjny

Podsumujmy nowe zmiany w oparciu o konkretne przykłady.

Konrad inwestuje z nami od wielu lat i posiada u nas następujące inwestycje:

Przyjrzyjmy się wartości inwestycji Konrada, aby ocenić, w którym progu cenowym się mieszczą?

Najpierw podsumujmy, ile środków znajduje się łącznie w Portfelach, Strategiach oraz Crypto, dzięki czemu dowiemy się w jakim progu cenowym mieszczą się inwestycje Konrada.  

140 821 + 28 830 + 39 408 + 33 764 + 5 928 = 248 751 zł

Opłata za zarządzanie w przypadku inwestycji Konrada mieści się w progu cenowym 200 tys. – 1 mln PLN i wynosi 0,6% rocznie. W portfelu „Na dom” Konrad dodatkowo korzysta z Programu zniżkowego dla inwestorów długoterminowych, gdzie zadeklarował 15 letni okres trwania inwestycji. Z tego względu korzysta on z dodatkowej zniżki w wysokości 40%, a tym samym rzeczywista opłata w przypadku tego portfela wynosi 0,36% rocznie. Podobna sytuacja ma miejsce w strategii „Postęp technologiczny”, przy okazji, której zadeklarowanie 5 letniego okresu trwania inwestycji umożliwiło uzyskanie 20% zniżki, sprawiając, że rzeczywista opłata za tę strategię to tylko 0,48% rocznie.

Pozostałe inwestycje Konrada, Rezerwa inwestycyjna w euro oraz Konto dla dzieci objęte są taką samą stawką jak przed zmianami.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Wszystkie kluczowe kwestie odnośnie nowych zmian poruszamy w niniejszym artykule. Natomiast, jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej zachęcamy, aby zajrzeć do nowych dokumentów: Tabeli Opłat, Regulaminu Świadczenia Usług i Regulaminu Programu Zniżkowego, które znajdziesz pod powyższymi odnośnikami. 

Co jeszcze nowego w Portu? 

Nowy cennik to nie wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Już niedługo w ofercie Portu pojawi się nowy produkt – Rezerwa Inwestycyjna w polskim złotym. Dotychczas dla polskich klientów produkt ten był dostępny jedynie w euro. Dzięki wprowadzeniu Rezerwy Inwestycyjnej w PLN, polscy klienci będą mogli jeszcze lepiej optymalizować swój proces inwestowania. Przesyłając wolne środki na Rezerwę Inwestycyjną, możemy uzyskać ich korzystne oprocentowanie. W rezultacie nasze środki pracują bez konieczności zamrażania ich na wiele miesięcy, co jest typowe dla standardowych produktów oszczędnościowych o niskim ryzyku. Dodatkowo, możemy ustawić stałe zlecenie, na przykład tygodniowe, przelewu środków z Rezerwy Inwestycyjnej na nasz portfel inwestycyjny. Dzięki temu nasze środki cały czas „pracują”, będąc jednocześnie systematycznie i w sposób rozłożony w czasie inwestowane, co istotnie zmniejsza ryzyko inwestycyjne całego portfela.

Dodatkowo, aby poszerzać spektrum i możliwości inwestycyjne naszych klientów, planujemy wprowadzenie nowych funduszy typu ETF w ramach Własnych Strategii. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom inwestycji w kluczowe trendy i obszary gospodarcze, w tym między innymi rynek sztucznej inteligencji, rynek zbrojeniowy, spółki związane z technologiami wodorowymi czy gospodarkę Indii. 

Wprowadzenie tych zmian wraz ze zmianą cennika czyni Portu kompleksową platformą do przechowywania oszczędności zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Portu będzie także platformą zarówno dla mniej doświadczonych, jak i dla profesjonalnych inwestorów, oferując szeroki zakres produktów inwestycyjnych dopasowanych do różnych potrzeb i strategii inwestycyjnych. 

Portu, lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy. 

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.