Szukaj
Close this search box.

Nowe fundusze ETF dostępne w ramach strategii własnych Portu

Od kwietnia w ofercie funduszy ETF dostępnych w ramach własnych strategii na Portu nasi klienci znajdą trzy nowe fundusze ETF oparte o rynek obligacji. Będą to fundusz ETF na krótkoterminowe obligacje rządowe USA z zapadalnością do jednego roku (IB01 LN), fundusz ETF na krótkoterminowe obligacje korporacyjne z USA (SDIA LN) oraz fundusz ETF na europejskie obligacje korporacyjne (IEAA LN). Wszystkie trzy instrumenty cechuje to, iż w ich skład wchodzą głównie obligacje krótkoterminowe. W wyborze odpowiedniego instrumentu do naszej strategii kluczowe jest bowiem obligacje jakiej zapadalności nabędziemy do naszego portfela za pomocą funduszu ETF.

NazwaTickerWalutaRentowność obligacji w ramach ETF*
Krótkoterminowe obligacje rządowe USA (do roku)IB01 LNUSD4,5%
Obligacje korporacyjne USA (krótkoterminowe)SDIA LNUSD5,0%
Obligacje korporacyjne EuropaIEAA LNEUR4,2%

*stan na dzień 24 kwietnia 2023 r.

Inwestowanie w obligacje rządzi się bowiem swoimi specjalnymi prawami. Zupełnie inaczej na wzrost stóp procentowych zachowywać się będzie bowiem obligacja roczna, a inaczej 20-letnia. Ten czynnik ryzyka w słowniku inwestora określa się mianem ryzyka stopy procentowej (z angielskiego duration). Analogicznie więc, fundusze ETF oparte o rynek obligacji mogą zachowywać się zupełnie odmiennie w zależności od tego jakie papiery wartościowe znajdziemy w środku ETF-u. Na wykresie poniżej widzimy, że różnice te potrafią być naprawdę znaczące. Niektóre ETF-y oparte o rynek obligacji mogą zapewnić nam niższe, ale stabilne zyski, inne zaś bardzo duże stopy zwrotu, ale okupione też dużo większą zmiennością.

Jak więc możemy wykorzystać w zarządzaniu naszymi środkami fundusze ETF oparte o rynek obligacji krótkoterminowych?

1. Zamiennik depozytu walutowego

Wielu z nas posiada środki w walutach obcych i z reguły utrzymywane są one na depozytach bankowych. Depozytach, na których odsetki często zbliżone są do zera. Wynika to z faktu, iż sektor bankowy niespecjalnie potrzebuje od nas naszych dewiz, więc nie jest też skłonny specjalnie za nie płacić. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie np. ETF na krótkoterminowe obligacje rządowe USA z zapadalnością do jednego roku (IB01 LN). ETF ten inwestuje wyłącznie w obligacje skarbowe rządu USA z zapadalnością do jednego roku. Jest to więc jedno z najbezpieczniejszych aktywów na świecie, które co więcej, płaci obecnie rentowność na poziomie 4,5% rocznie. Tyle bowiem wynosi średnia-ważona rentowność obligacji znajdujących się w tym funduszu ETF. Zamiast więc trzymać nasze środki na niepracującym koncie bankowym, możemy ulokować je w funduszu ETF, który przy obecnych stopach procentowych zapewni nam dodatni zwrot z naszych oszczędności.

2. Obniżenie zmienności portfela inwestycyjnego

Drugim zadaniem, jakie może pomóc nam osiągnąć fundusz ETF oparty o obligacje krótkoterminowe, jest obniżenie zmienności całego naszego portfela. Poprzez dodanie takiego ETF-u do naszych inwestycji opartych o rynek akcji, w czasach korekty możemy spać spokojniej. Dla przykładu portfel złożony tylko z ETF-u na europejski rynek akcji zaliczył w 2022 roku obsunięcie kapitału w szczytowym momencie na poziomie prawie 25%. Portfel złożony w 80% z ekspozycji na europejskie akcje i 20% na krótkoterminowe obligacje amerykańskie zaliczyłby obsunięcie kapitału prawie o połowę mniejsze, przy niewiele gorszej całościowej stopie zwrotu w tym okresie (+31% wobec +38%).

3. Budowa własnego konserwatywnego portfela obligacji

Fundusze ETF oparte o obligacje krótkoterminowe mogą pozwolić nam zbudować również zdywersyfikowany portfel o niskim ryzyku. Wykorzystując krótkoterminowe obligacje rządowe USA, krótkoterminowe obligacje korporacyjne z USA oraz europejskie obligacje korporacyjne zyskamy zdywersyfikowane narzędzie oparte zarówno o obligacje skarbowe, jak i korporacyjne. Tylko przy użyciu tych trzech instrumentów możemy pośrednio zainwestować w prawie 6000 pojedynczych obligacji. Portfel taki nie będzie generował wysokich zysków, ale może być alternatywą dla lokowania środków, których nie możemy zainwestować długoterminowo, a zarazem nie chcemy, aby traciły na wartości na nieoprocentowanych produktach.

Inwestowanie w obligacje to ważny element portfela każdego inwestora. Nie wszystkie środki możemy bowiem zainwestować w długim horyzoncie i oprzeć je tylko o rynek akcyjny. Zarazem inaczej niż na rynku akcji, ETF-y oparte o rynek obligacji mogą znacząco różnić się w swojej charakterystyce ryzyka i zmienności oraz zachowania na napływające informacje z gospodarki i zmiany stóp procentowych. Nowe fundusze ETF oparte o krótkoterminowe obligacje powinny pozwolić wam uwolnić potencjał środków o krótszym horyzoncie czasowym, bardziej konserwatywnym profilu, jak i zdywersyfikować ryzyko portfela akcji.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.