Szukaj
Close this search box.

Strategia rebalancingu portfeli Portu – zdradzamy szczegóły

Rebalancing to inteligentna technika, która utrzymuje wagi składników portfela blisko ich wartości docelowych, zgodnie z obraną strategią inwestycyjną, dzięki niej ryzyko portfela jest utrzymywane pod kontrolą. Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo, jak powstała strategia przywracania równowagi portfeli na Portu.

Portu opiera swoją strategię rebalancingu portfeli zarówno na ustaleniach opublikowanych w licznych badaniach, jak i na własnych analizach symulowanego historycznego rozwoju portfeli Portu, które regularnie aktualizujemy. Przetestowaliśmy różne strategie równoważenia i monitorowaliśmy rozwój portfela na danych z ponad 15 lat. Następnie wybraliśmy tę, która przynosiła najlepsze efekty dla klientów. Ale czym różnią się różne strategie? Poniżej przyjrzymy się kluczowym różnicom.

Czynniki uruchamiające rebalancing

O tym, czy i kiedy nastąpi przywrócenie równowagi, decydują wyzwalacze, które mogą mieć dwojaki charakter. Ponowne zbilansowanie może zostać przeprowadzone po upływie określonego czasu lub gdy odchylenie poszczególnych składników portfela przekroczy określony limit (dryft). Alternatywnie można zastosować połączenie metod, co jest strategią obraną przez Portu – łączy ono w sobie zalety obu strategii.

Przeprowadzanie rebalancingu w ujęciu czasowym, możliwe jest np. co tydzień, kwartał lub raz w roku. Ilekroć upłynie ustalony czas, portfel zostanie zbilansowany niezależnie od jego aktualnego stanu – bez względu na wielkość odchylenia od stanu docelowego (tzw. dryftu). W drugiej metodzie portfel jest równoważony, gdy wielkość dozwolonego dryftu przekroczy np. 1, 5, 10 lub 15% itd. W przypadku połączenia obu metod portfel jest monitorowany w regularnych odstępach czasu (np. co tydzień, co miesiąc), ale rebalancing odbywa się tylko wtedy, gdy określony dryft zostanie przekroczony, tj. tylko wtedy, gdy struktura portfela odbiegła znacznie od celu; w przeciwnym razie nie dojdzie do równoważenia proporcji składników portfela.

Zalety i koszty rebalancingu

Jak pokazują badania, im mniejszy dozwolony dryft i im częstsza kontrola, tym częściej przeprowadzany jest rebalancing portfela. Częste równoważenie proporcji składników portfela ma swoje wady i zalety. Głównym minusem jest fakt, że wraz z rosnącą liczbą rebalancingów znacząco wzrastają jego koszty. Możemy wyróżnić 3 rodzaje kosztów – transakcyjne, operacyjne i podatkowe. Koszty transakcyjne to opłaty związane z przeprowadzaniem transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, ale także spread bid-ask (różnica między ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu). Portu nie pobiera jednak od klientów żadnych opłat transakcyjnych. Druga grupa obejmuje koszty związane z czasem i pracą poświęconą na monitorowanie portfela, obliczanie dryfu oraz niezbędnych operacji równoważenia (kwota, za którą należy kupić i sprzedać instrumenty). Ze względu na wysokość tych kosztów rebalancing był dotychczas oferowany tylko zamożnym inwestorom – był nieopłacalny przy niewielkich inwestycjach, gdyż koszty kilkakrotnie przewyższałyby korzyści. Portu to zmieniło, automatyzując cały proces. Z usługi, dotychczas dostępnej tylko dla klientów premium, może skorzystać każdy, nawet drobny inwestor.

Trzecia grupa obejmuje koszty związane ze zobowiązaniem podatkowym, który powstał w związku ze sprzedażą instrumentów w trakcie przeprowadzania rebalancingu. Każda sprzedaż instrumentu, który zyskał na wartości stanowi dochód, który podlega obowiązkom podatkowym zgodnie z obowiązującym prawem – które oczywiście różni się w zależności od kraju.

Do zalet rebalancingu należy wspomniana już kontrola struktury portfela, a co za tym idzie jego ryzyka. Badania pokazują, że portfele, w których przeprowadzany jest rebalancing osiągają porównywalne zwroty przy niższym ryzyku. Ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) podczas rebalancingu zmniejszy się o 1-3 punkty procentowe w stosunku do portfela niezbilansowanego. Zwiększa to zwrot ważony ryzykiem, za każdą jednostkę ponoszonego ryzyka inwestor jest wynagradzany wyższym zwrotem.

Jaką strategię rebalancingu wybraliśmy?

Przy wyborze strategii przywracania równowagi portfela należy porównać korzyści z kosztami i wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza. W Portu stosujemy obecnie strategię miesięcznego monitorowania portfela i równoważenia, gdy dryft zostanie przekroczony o 10%. Wybraliśmy tę strategię jako najbardziej korzystną na podstawie naszych analiz. W analizach porównaliśmy różne strategie równoważenia (tygodniowe, miesięczne, kwartalne i różne wielkości dryftu) z danymi historycznymi sięgającymi 2006 r. i porównalismy wpływ na zwrot z portfela i ryzyko. Wybrana przez nas strategia historycznie generowała średnio 3-4 rebalancingi rocznie dla portfeli bez regularnych depozytów i utrzymywała strukturę portfela zgodną z celem inwestycyjnym. Wielkość sprzedaży zwykle nie przekraczała 10% jego wartości. Jeśli jednak do portfela trafiają regularne depozyty, to wielkość sprzedaży jest znacznie niższa.

Średnio nasza strategia rebalancingu była w stanie nieznacznie poprawić średni roczny zwrot – o około 0,25-0,5 punktu procentowego w porównaniu z portfelem niezbilansowanym przy jednoczesnym zmniejszeniu jego zmienności (średnio o 0,3 punktu procentowego). Rezultatem jest wyższy zwrot ważony ryzykiem – inwestor na Portu jest lepiej wynagradzany za poniesione ryzyko niż ten, który nie równoważy swojego portfela.

W Portu dbamy przede wszystkim o korzyści, jakie nasza strategia inwestycyjna przynosi Wam, inwestorom. Dlatego na bieżąco analizujemy różne strategie i aktualne zmiany na rynku, aby zawsze móc zaoferować Ci to, co najlepsze. Szczegółowe informacje na temat tego jak zarządzamy portfelami naszych klientów znajdziesz również w naszej metodyce inwestycyjnej.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.