Korzyści inwestowania pasywnego #2: Wyższe zwroty

W drugim artykule z nowego cyklu Korzyści inwestowania pasywnego przyjrzymy się wynikom inwestowania pasywnego, porównamy je również z wynikami aktywnie zarządzanych portfeli.

Porównując koncepcje inwestowania pasywnego i aktywnego, często mówi się, że to pierwsze jest tańsze, ale to drugie uzyskuje lepsze wyniki dzięki doświadczonym menedżerom portfeli. To jednak nie jest cała prawda, a w rzeczywistości nie jest to nawet półprawda.

Inwestowanie pasywne jest przeważnie reprezentowane przez ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie. Dany fundusz jest zbudowany ze spółek w oparciu o skład konkretnego indeksu, którego wyniki śledzi. Taki indeks może reprezentować rozwój największych spółek z krajów, kontynentów, czy całego świata. Struktura wag poszczególnych spółek w ETF-ach odpowiada strukturze wag tych samych spółek w indeksach, dzięki czemu ich wyniki pokrywają się z rozwojem wyników indeksów.

Zaletą inwestowania pasywnego jest fakt, że w przeciwieństwie do aktywnego jest prostsze i o wiele tańsze. W praktyce oznacza to, że celem ETF-ów nie jest subiektywny wybór spółek z największym potencjałem na wzrost, ale inwestowanie w firmy, które reprezentują cały rynek (np. S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World). Ze względu na to, że inwestowanie pasywne nie wymaga aktywnego zarządzania, ta forma inwestowania jest tańsza i nie wymaga ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych. Inwestowanie pasywne jest także mniej wymagające, a przy tym, dzięki prostym regułom, chroni inwestorów przed podejmowaniem błędnych decyzji inwestycyjnych.

Najnowsze dane upublicznione w USA jasno pokazują, że fundusze zarządzane pasywnie w długim okresie pokonują fundusze zarządzane aktywnie. Na przykład, w 20-letnim horyzoncie ponad 90% aktywnie zarządzanych funduszy osiąga gorsze wyniki. Dlatego, inwestor inwestujący z funduszami aktywnymi ma o wiele mniejszą pewność, że wypadnie lepiej niż inwestujący w pasywne fundusze ETF, a więc w cały rynek. Przy tym ponownie przypominamy, że aktywne fundusze inwestycyjne są droższe niż te pasywne.

Źródło: S&P Global –⁠ SPIVA U.S. Scorecard

Jak radzą sobie fundusze globalne?

Zapomnijmy na moment o Stanach Zjednoczonych, a przyjrzyjmy się jak sytuacja wygląda na świecie. W ostatnich 20 latach 88% funduszy zarządzanych aktywnie osiągało gorsze wyniki niż zwyczajne inwestowanie pasywne w ETF-y, kopiujące wyniki rynku. W skali międzynarodowej (z pominięciem USA) aż 92,5% funduszy aktywnych osiągnęło gorsze wyniki. Nieliczne fundusze aktywne, które pokonywały rynek dokonywały tego zaledwie o włos.


Źródło: S&P Global –⁠ SPIVA U.S. Scorecard

Aby oddać sprawiedliwość niektórym menedżerom aktywnym, oczywiście istnieją pojedyncze fundusze aktywne, które czasami radzą sobie lepiej. Pojawia się jednak problem z konsekwencją uzyskiwanych wyników i z długoterminową stopą zwrotu. Innymi słowy, aktywni zarządzający portfelem mogą czasami być w stanie wykorzystać okazje rynkowe, kupować i sprzedawać właściwe aktywa we właściwym czasie, ale w dłuższej perspektywie popełniają więcej błędów, co skutkuje gorszymi wynikami.

Ponadto aktywnie zarządzane fundusze pobierają wysokie opłaty, które obniżają wyniki netto tych funduszy. Aktywni zarządzający konkurują więc zarówno z rynkiem, jak i z własnymi poziomami opłat, i muszą pokonać oba te czynniki, aby ich fundusze były bardziej opłacalne dla inwestorów.

Niska liczba transakcji związana z inwestowaniem pasywnym skutkuje o wiele niższymi kosztami dla inwestorów. Co więcej, fundusze zarządzane pasywnie pobierają niższe opłaty niż większość funduszy aktywnych, ponieważ oszczędzają pieniądze na zarządzaniu i badaniach analitycznych. Inwestowanie pasywne ogranicza również ludzkie błędy decyzyjne i emocje, które generalnie prowadzą do gorszych wyników. Właśnie dlatego w Portu przyjmujemy pasywne podejście do inwestowania i czynimy je jeszcze bardziej prostym i skutecznym.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.