Szukaj
Close this search box.

Kobiety inwestują odpowiedzialniej i skuteczniej?

Odpowiedzialne portfele ESG są dostępne w Portu od końca ubiegłego roku i cieszą się dużą popularnością. Oznacza to, że inwestowanie w sposób, który bierze pod uwagę wpływ biznesu na przyrodę i społeczności lokalne jest ważne dla dużej liczby Polaków. Okazuje się, że jest to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, ale także dla inwestorów, którzy czują wewnętrzną potrzebę wsparcia zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialne portfele bowiem historycznie osiągały lepsze bądź zbliżone rezultaty do równie świetnie spisujących się tradycyjnych Portfeli na miarę. Portfele ESG najczęściej wybierają jednak panie. Czy swoją rolę odgrywa tu słynna kobieca intuicja? Jak sytuacja prezentuje się w innych krajach, w których działa Portu, czy również to raczej Panie wyznaczają najnowsze trendy w inwestowaniu? 

Czym są inwestycje ESG?

Dla tych, którzy nie są jeszcze wtajemniczeni i nie do końca wiedzą, o co chodzi z tym całym ESG polecamy przeczytanie tego artykułu. W skrócie chodzi tu o wsparcie zrównoważonego rozwoju zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym. Sam termin ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do słów: środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Mowa tutaj o kryteriach na podstawie których ocenia się poszczególne spółki. W uproszczeniu spółki o najwyższym ratingu są możliwie najmniej szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa. Spółki z wysoką oceną ESG nie mogą być także zaangażowane w działalność w niektórych sektorach i branżach, takich jak chociażby sektor zbrojeniowy, tytoniowy, hazardowy, naftowy czy wydobycia paliw kopalnych.

Czym są Odpowiedzialne portfele ESG?

W Portu nasi eksperci zestawili portfele o 10 poziomach ryzyka, składających się z funduszy ETF śledzących indeksy, które wykluczają kontrowersyjne spółki i składają się ze spółek będących wysoko w rankingach ESG. Taki model, analizujący i porównujący wyniki naszych tradycyjnych portfeli na miarę i Odpowiedzialnych portfeli ESG od 2013 roku pokazuje, że Odpowiedzialne portfele osiągnęły historycznie lepsze rezultaty, a to przy udziale mniejszego ryzyka niż w przypadku portfeli tradycyjnych (mierzone syntetycznym wskaźnikiem poziomu ryzyka i zwrotu SRRI).

Analizę przeprowadzono w grudniu 2022 roku. Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie gwarantują przyszłych zysków.

W rzeczywistości istnieje istotna liczba badań wskazujących na to, że generalnie zrównoważone portfele radzą sobie lepiej niż zwykłe portfele. Jedną z przyczyn dla których firmy o wysokim ratingu ESG generują średnio wyższe stopy zwrotu jest ich lepsza gotowość na stawianie czoła ryzykom związanym z dzisiejszymi zagrożeniami klimatycznymi, społecznymi i regulacyjnymi. Okazuje się, że dbałość o zrównoważony rozwój sprawia, że przeważnie spółki te są w stanie lepiej wykorzystać możliwości w tych obszarach i przejawiać się jako bardziej stabilne inwestycje w kontekście długoterminowym.

Kto inwestuje w ESG?

Jeszcze do niedawna osoby zaangażowane w obronę przyrody były postrzegane raczej jako wąska grupa społeczna, często lekceważona i wyśmiewana ze względu na swój radykalizm. Jednak okazuje się, że każdy z nas jest mniej lub bardziej gotowy wspierać przyrodę, jeśli tylko jest mu dana taka możliwość. Firmy coraz intensywniej prześcigają się w byciu bardziej eko, czasem staje się to nawet niepoważne i przyjmuje formę greewashingu. Niemniej jednak, liczba możliwości wyboru bardziej zielonych opcji, która staje przed nami na co dzień w różnych sytuacjach jest bardzo bogata. W sklepie możemy wybrać biodegradowalną siatkę, coraz więcej miejsca w supermarketach zajmują również produkty bio lub eko. Kupując sprzęt elektroniczny producent wskazuje na to, jak bardzo energooszczędny jest jego produkt. Nasze państwo na przykład posiada dość bogatą ofertę wsparcia dla gospodarstw domowych chcących przerzucić się na odnawialne źródła energii, a segregacja odpadów weszła już w krew wielu z nas. Przykładom tego typu nie ma końca, a często nawet nie wiążę się to już z wyborem, a jest nam narzucane, jak ostatni unijny zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku. Innymi słowy w ESG inwestują Ci, którzy swoimi działaniami chcą wywierać pozytywny wpływ na środowisko, które nas otacza.

Panie lepiej rozumieją ducha czasów

Okazuje się, że to Panie częściej decydują się na inwestowanie w Odpowiedzialne portfele Portu niż panowie. 45% pań wybiera Portfele ESG, w przypadku mężczyzn jest to jedynie 22%. Czy jest to zaskakujący fakt, chyba nie, choć te liczby w obu przypadkach mogłyby być wyższe. Bowiem, według badania przeprowadzonego przez Blue Media w 2021 roku, dotyczącego postaw ekologicznych Polek i Polaków możemy zauważyć, że aż 75% z nas całkowicie lub częściowo uważa, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym (77% pań, 74% panów). 50% Polaków jest z kolei przekonanych, że sytuacja jest zła i należy podjąć działania naprawcze (55% pań, 46% panów). Co ciekawe aż 73% rodaków wskazuje, że odpowiedzialnymi za kryzys ekologiczny są koncerny energetyczne, 69% z nas obwinia świat biznesu, a 65% obwinia również rządy państw. Są to bardzo wysokie liczby świadczące o tym, że jesteśmy świadomi i chętni wspierać przyrodę i rozumiemy, że potrzebujemy zmian na poziomie systemowym. Te dane wskazują również na to, że Odpowiedzialne portfele ESG powinny być wybierane znacznie częściej, ponieważ dzięki nim inwestor ma szansę wesprzeć jedynie te spółki, które nie biorą udziału w pogarszaniu sytuacji ekologicznej na świecie.

Najprawdopodobniej, jeśli inwestorzy mieliby większą świadomość czym dokładnie jest inwestowanie w ESG, wybraliby ten typ inwestycji znacznie częściej, bo jak widzimy na podstawie danych, potencjał w narodzie jest wysoki. Tym bardziej, że 71% (75% kobiet, 67% mężczyzn) Polaków uznało, że powinniśmy podejmować znacznie więcej działań w tym kontekście.

Z przytaczanego badania praktycznie w każdej analizowanej kwestii widzimy, że to panie są bardziej przejęte stanem przyrody i są bardziej skłonne podjąć działania. Nie zmienia to faktu, że panowie, aż tak bardzo nie odstają od pań w tej kwestii, a potwierdzeniem tego jest to, że aż 84% ankietowanych mężczyzn uważa, że Polska energetyka powinna opierać się na odnawialnych źródłach energii. Zaskakująco, jedynie 11% panów uznała, że polska energetyka powinna opierać się na węglu.

Możemy również wywnioskować więcej, przyglądając się innemu badaniu zorganizowanemu przez Invest Cuffs i Iksync – Polak Inwestor 2022, gdzie w dodatku „Polki i ich inwestycje” dowiadujemy się, że panie inwestują przeważnie po to, aby zapewnić sobie spokój na emeryturę, bliską przyszłość, inwestują także dla dzieci i aby ochronić pieniądze przed inflacją. Silną motywacją dla pań jest także podwyższenie statusu materialnego. Mimo, iż dla panów są to również ważne kwestie, badanie wykazało, że dla kobiet te kwestie są szczególnie ważne i najprawdopodobniej stanowią dodatkową motywację do podjęcia decyzji o inwestowaniu.

Co wykazało nasze badanie?

Badanie Kompetencji Inwestycyjnych, które przeprowadziliśmy we współpracy z IPSOS rzuca światło na poziom świadomości Polaków na temat możliwości inwestowania w oparciu o kryteria ESG. Ponad ¼ respondentów nie wiedziała czym w ogóle jest ESG. Natomiast, jedynie 15,4% badanych Polaków wyraziło pewność, że planują inwestować wyłącznie w inwestycje odpowiedzialne społecznie. Potwierdza się także fakt, iż kobiety są bardziej zdecydowane inwestować odpowiedzialnie niż mężczyźni, blisko ⅕ pań wyraziła wolę inwestowania tylko w inwestycje tego typu. Co ciekawe, blisko ⅓ panów jest skłonna rozważyć inwestycje ESG pod warunkiem, że nie wpłyną negatywnie na przyszłą stopę zwrotu.

Nie powinien być zaskoczeniem fakt, że to młodsze pokolenia Polaków są bardziej skłonne inwestować w oparciu o kryteria ESG. Aż 21,6% Polaków w przedziale wiekowym 18-24 planuje inwestować jedynie w inwestycje ESG. Jednakże, odsetek osób planujących inwestować wyłącznie w ESG, z każdej badanych przez nas grup wiekowych, nigdy nie spada poniżej 10%. Nawet w przypadku osób 66+.

Sytuacja na świecie

Na podstawie badania S&P Global, przeprowadzonych w 11 państwach, ponad 43% kobiet (34% mężczyzn) stwierdza, że poglądy i działania danej firmy w zakresie ochrony przyrody i wpływu społecznego są decydujące przy decyzji o inwestowaniu. 52% kobiet ankietowanych przez Cerulli Associates w USA, zainwestowałoby raczej w firmy, które wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wracając na polskie poletko do raportu „Polki i ich inwestycje” okazuje się, że kobiety inwestują rzadziej niż mężczyźni, 20% z nich inwestuje raz na rok lub rzadziej, a 46% kilka razy w roku. W porównaniu z mężczyznami, aż 28% z panów inwestuje kilka razy w miesiącu, w przypadku pań jest to jedynie 13%. Panie są bardziej skłonne kupić aktywa i trzymać je długoterminowo w swoim portfelu, czyli realizować strategie zbliżone lub tożsame z regułami inwestowania pasywnego. Odbija się to także w wynikach ich inwestycji. Okazuje się, że panie pokonują mężczyzn o 0,4 punkta procentowego i są generalnie lepszymi inwestorami, na to przynajmniej wskazuje badanie przeprowadzone przez Fidelity.

Jak widzimy różne badania potwierdzają popularny stereotyp mówiący o kobiecej intuicji. Okazuje się, że panie częściej niż mężczyźni wybierają inwestycje i strategie inwestycyjne, które w konsekwencji przynoszą lepsze rezultaty. Przyglądając się motywacjom, które skłaniają kobiety do inwestowania, widzimy, że często wypływają one z troski nie tylko o samą siebie, ale także o bliskich i dzieci, oraz o zabezpieczenie zgromadzonych oszczędności. Fakt, iż kobiety częściej inwestują odpowiedzialnie może pośrednio wskazywać na to, że panie o wiele bardziej zdają sobie sprawę, że bezpieczna przyszłość to przyszłość, w której przyroda jest bezpieczna, a społeczności traktowane są fair. Zatem co, jeśli nie chodzi tu wcale o intuicję, a po prostu o zdrowy rozsądek?

Panie w Czechach i na Słowacji

Nie inaczej jest w innych krajach, w których działa Portu. Tam również kobiety częściej wybierają inwestycje ESG niż mężczyźni. W Czechach Odpowiedzialne portfele są wybierane przez 35% pań i 21% panów, gdy tymczasem na Słowacji takie portfele wybiera 42% kobiet, i aż 40% mężczyzn. Zapytaliśmy naszych kolegów ze Słowacji o opinie w tej sprawie, dlaczego w porównaniu z Polską (22%) i Czechami (21%), aż 40% panów decyduje się tam na inwestycje w zrównoważony rozwój? Okazuje się, że na Słowacji Portu trafia często ze swoją ofertą do ludzi młodych, dla których kwestia wywierania pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo przez duże firmy jest wyjątkowo ważna. To jednak nie wszystko. U naszych sąsiadów zza południowej granicy temat zdrowego i zrównoważonego stylu życia jest poruszany w kontekście różnych dziedzin życia, tym samym wywiera to wpływ zarówno na panów i panie, które podejmują decyzje inwestycyjne.

Polki liderkami w regionie

Okazuje się, że w porównaniu z paniami z Czech i Słowacji to Polki są najbardziej chętne inwestować w Odpowiedzialne portfele (45%). Czy chcesz do nich dołączyć? Nie ma nic prostszego, wystarczy zarejestrować się na Portu. Na początku poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, abyśmy mogli przygotować dla Ciebie Portfel na miarę, następnie staniesz przed wyborem czy chcesz założyć Tradycyjny portfel czy portfel Odpowiedzialny o profilu ESG oznaczony zielonym listkiem. Jeśli chcesz inwestować mając jednocześnie wpływ na to jak traktują przyrodę i społeczeństwo wielkie światowe spółki, znamy już Twój wybór. Swoją decyzją i wyborem odpowiedzialnej inwestycji możesz zabrać swój głos w kwestii tego jak ma wyglądać nasza przyszłość, jednocześnie inwestując zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Ten artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.