Szukaj
Close this search box.

Nowość na Portu: rating ESG dla instrumentów

Nowość na Portu: rating ESG instrumentów

Coraz większą popularnością cieszy się inwestowanie w oparciu o czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG). Inwestorzy, częściej niż kiedykolwiek chcą wiedzieć jak odpowiedzialne społecznie są spółki, w które inwestują nabywając ich aktywa. Dlatego właśnie, rating ESG w ostatnim czasie wyraźnie zyskuje na znaczeniu.

My w Portu, także chcemy umożliwić klientom inwestowanie zgodnie z ich wartościami. Już wcześniej udostępniliśmy nasze strategie tematyczne – Odpowiedzialna przyszłość i Zrównoważony rozwój. Inwestorzy mogą już teraz zainwestować pieniądze w spółki, które pomagają popchnąć świat ku bardziej zrównoważonej przyszłości, lub inwestować po prostu etycznie, w firmy, które są odpowiedzialnie społecznie, lub rozsądnie wykorzystują zasoby naturalne, energię i wodę.

Jedną z nowości, którą mamy na Portu od całkiem niedawna jest to, że zestawiając własną strategię lub dostosowując swoją bieżącą strategię, u każdego z udostępnionych instrumentów możesz spojrzeć na rating ESG. W ten sposób, chcemy zapewnić inwestorom informację, która pomoże przy podejmowaniu decyzji o tym, które instrumenty najlepiej pasują do ich strategii.

Anna Kortusova - Portu

Zapytaliśmy analityczkę Portu Annę Kortusową, o więcej szczegółów na temat ratingów ESG widocznych przy opisach poszczególnych instrumentów.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na dodanie ratingów ESG do opisu poszczególnych instrumentów?

Nasz świat stoi w obliczu wielu globalnych wyzwań, a wraz z rozwojem świadomego i zrównoważonego stylu życia coraz więcej osób domaga się możliwości pomnażania swoich pieniędzy z uwzględnieniem ich przekonań. Dla wielu osób jest jasne, że aby osiągnąć systemowe zmiany istnieje potrzeba, aby wielkie korporacje sprzęgły swoje działania z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dzięki wypracowaniu sposobów oceny i metryk ESG, inwestorzy mogą obecnie rozróżnić i wytypować, które spółki mają na uwadze dobro środowiska i społeczności, w których funkcjonują i na które oddziałują. W Portu chcemy, aby inwestorzy mieli tę informację pod ręką, za każdym razem, gdy uznają za stosowne kierować się nią, decydując w co zainwestować swoje pieniądze.

Kto stoi za tą oceną? Czy możesz wymienić niektóre kryteria, według których oceniane są instrumenty?

Problem polega na tym, że nie istnieje jedna uniwersalnie przyjęta metodyka oceny ESG. Etykietkę ESG można przylepić także produktowi inwestycyjnemu, który ze zrównoważonym rozwojem nie ma nic wspólnego. Dlatego, przy wyborze inwestycji dobrze byłoby zwrócić uwagę na ratingi przygotowane przez takie globalne firmy jak Sustainanalitycs, Bloomberg czy MSCI. My w Portu publikujemy rating ESG właśnie od firmy MSCIjest to jedna z najczęściej cytowanych i najdłużej istniejących agencji dostarczających takie dane.

https://youtu.be/79rZm7FCkOU

Dzięki zaawansowanym i przejrzystym kryteriom przy tworzeniu ratingu ESG, mamy możliwość uzyskania wartościowych informacji odnośnie tego, jak dana spółka funkcjonuje w obszarze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i zarządzania. Kryteria ESG mają na celu uchwycenie całego niefinansowego ryzyka i szans związanych z działalnością danej spółki.

Jak jest tworzony rating ESG i jaka jest skala ocen?

Oceny MSCI są ustalane przez rozbudowany zespół analityków, który analizuje dane dotyczące fundamentów, planów i realnych działań w obszarze ESG z setek różnych źródeł – takich jak informacje pochodzące od danej spółki, oficjalne dokumenty i doniesienie medialne.

Dla każdej branży skategoryzowano 35 kluczowych obszarów ESG, które ukazują ryzyka i szanse dotyczące danej spółki wyważonych według stopnia ważności. Każdą firmę można ocenić w skali od AAA (najlepsza) aż po CCC (najgorsza) na podstawie tego, jak realizuje standardy ESG, jak radzi sobie w obszarach ESG i jaka jest jej pozycja w relacji do innych spółek z branży. Przenosząc to na poziom produktu inwestycyjnego jakim jest ETF, wówczas rating ESG jest obliczany jako ważona średnia ocen wszystkich zawartych w nim instrumentów.

Pełny raport MSCI dotyczący metodologii można przeczytać tutaj.

Co z klientami, którzy mają założony portfel na Portu, ale także chcieliby inwestować w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju? Mają jakieś możliwości?

Pod koniec tego roku planujemy uruchomienie odpowiedzialnych portfeli jako alternatywę dla naszych portfeli na miarę. Tak samo jak teraz, będziemy rekomendować klientom odpowiedni portfel na podstawie ich profilu inwestycyjnego i planowanego horyzontu inwestycyjnego, zatem, kto będzie chciał inwestować odpowiedzialnie, już niedługo będzie miał taką możliwość.

Odpowiedzialne portfele, które planujemy wprowadzić, zamiast śledzić tradycyjne indeksy, będą śledzić indeksy SRI, czyli takie, które śledzą firmy odpowiedzialne społecznie (Socially Responsible Investment). Indeksy SRI są bardzo rygorystyczne w rozpoznawaniu kontrowersyjnych sektorów, uwzględniając tylko spółki o jak najlepszym ratingu ESG. Dodatkowo oceniany jest również ślad węglowy pozostawiany przez firmy.

Wyszukiwanie instrumentów Portu

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.