Przegląd FinTech – ChatGPT przewiduje zmiany stóp procentowych i inne aktualności ze świata FinTech

Przegląd FinTech - ChatGPT przewiduje zmiany stóp procentowych i inne aktualności ze świata FinTech

Przedstawiamy podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata FinTech z ostatniego tygodnia 👇

ChatGPT może przewidzieć, jak będą kształtować się stopy procentowe

Co się stało?

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Sheffield Business School przeanalizowano przemówienia członków Banku Anglii przed głosowaniem w sprawie stóp procentowych. Korzystając z ChatGPT, naukowcy sklasyfikowali każde przemówienie jako gołębie, neutralne lub jastrzębie na podstawie tonu i treści. Następnie wykorzystali tę klasyfikację w modelu ekonometrycznym, który był w stanie z powodzeniem przewidzieć, jak poszczególni członkowie będą głosować na następnym lub dwóch kolejnych posiedzeniach dotyczących polityki pieniężnej.

Analiza nastrojów w wystąpieniach ChatGPT była statystycznie istotnym czynnikiem determinującym wynik przyszłych głosowań. Odkrycia te wskazują na potencjał predykcyjny narzędzi AI przy przetwarzaniu ludzkich przekonań i oczekiwań. Ma to istotne znaczenie dla przewidywania decyzji politycznych i modelowania oczekiwań ekonomicznych.

Co to oznacza?

Wyniki badań sugerują, że metodę można rozszerzyć na badanie innych aspektów komunikacji banków centralnych, takich na przykład jak forward guidance. Pokazują również, w jaki sposób powszechnie dostępne narzędzia wykorzystujące AI, takie jak ChatGPT, mogą usprawnić analizę ekonomiczną i podejmowanie decyzji finansowych. W kwietniu ujawniono, że JPMorgan stworzył model językowy oparty na ChatGPT, który analizuje oświadczenia i przemówienia Rezerwy Federalnej w celu wykrycia potencjalnych sygnałów transakcyjnych.

Więcej aktualności ze świata FinTech

Projekt cyfrowego euro wchodzi w fazę przygotowawczą. Etap ten ma obejmować identyfikację i wybór dostawców platformy wsparcia i infrastruktury bazowej dla cyfrowego euro, a także zakłada sfinalizowanie prac nad regulacjami i zbiorem przepisów dla tej technologii. Oczekuje się, że faza ta potrwa dwa lata, począwszy od 1 listopada bieżącego roku.

Nowy system ratingowy do śledzenia dekarbonizacji w firmach. System ratingowy platformy Greenly będzie w stanie zmierzyć postępy przedsiębiorstw przy realizacji ich celów w zakresie dekarbonizacji i pomóc im zachować przejrzystość w kontekście ilości wytwarzanych przez nich emisji CO2. Potrzeba wdrożenia nowego systemu wynikła z problemów jakie napotyka obecnie używany system raportowania ESG. Utrudnia on ustalenie czy firmy faktycznie osiągają swoje cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Liczba płatności bezgotówkowych na świecie wyniesie 1,3 biliona w 2023 roku. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest wspierany przez rozwijającą się infrastrukturę płatności cyfrowych, otwartą bankowość i nowe przepisy. Oczekuje się, że do 2027 r. nowe metody płatności, takie jak płatności natychmiastowe, płatności za pomocą kodów QR, portfele cyfrowe i płatności bezpośrednie między kontami (A2A), będą stanowić około 30% wszystkich płatności bezgotówkowych.

Unia Europejska bierze się za ochronę prywatności użytkowników technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI). Wciąż nie znamy do końca potencjału technologii AI, a już wiemy, że jest to kluczowa technologia przyszłości. Rodzi to obawy i wymusza wprowadzenie odpowiednich regulacji chroniących użytkowników. Wprowadzenie ustawy o sztucznej inteligencji (EU AI Act) opartej na zasadach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ma na celu zapewnić ochronę prywatności. Regulacje te mają pomóc w standaryzacji reguł wykorzystania sztucznej inteligencji, ochronie danych osobowych, przestrzeganiu wartości demokratycznych, praw człowieka oraz praworządności.

W trzecim kwartale 2023 roku rynek kryptowalut zanotował spadek całkowitej kapitalizacji rynku o 8,6% do wartości 1,07 biliona dolarów w porównaniu z II kwartałem. Pomimo tego, pojawiły się pozytywne sygnały, takie jak zaangażowanie dużych firm i instytucji w technologię Web3, a Bitcoin zyskał 63,1% na wartości w ciągu roku. Warto zauważyć, że liczba aktywnych programistów w projektach blockchain zmalała, ale niektóre projekty, takie jak Chainlink, Taiko i Zora, zwiększyły zatrudnienie programistów, co wskazuje na trwające innowacje w świecie Web3. DeFi i NFT odnotowały spadki, ale w zamian za to tokeny gamingowe zanotowały wzrost. Przewidywana jest nowa fala gier Web3, zwłaszcza po zmianie polityki Google umożliwiającej integrację NFT w aplikacjach i grach w sklepie Play.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.