Tag: risk

  • Czy rozumiesz czym jest ryzyko?

    Czy rozumiesz czym jest ryzyko?

    Mimo, że nie ma ogólnie przyjętej definicji słowa „ryzyko”, to termin ten można zdefiniować jako prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzyjemnego zdarzenia. To przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, istnieje zarówno możliwość zaistnienia zarówno straty jak i zysku. Zrozumienie ryzyka w kontekście finansowym jest podstawą udanego długoterminowego inwestowania. Co to jest ryzyko? Ryzyko opisuje niepewność zwrotu z inwestycji. Jest […]